Het beheersorgaan van de Berlaarse bib: ook iets voor jou?

Om inwoners inspraak te geven over het bibliotheekbeleid bestaat er een beheersorgaan van de gemeentelijke openbare bibliotheek. Dat is een adviesorgaan, samengesteld uit bibliotheekgebruikers en vertegenwoordigers van de filosofische en ideologische strekkingen. Voorzitter Jo Hermans en bibliothecaris Gert Maris geven je graag inzicht over de werking van dit adviesorgaan.

 • Hoe lang ben je zelf al actief binnen het gemeentelijke beheersorgaan van de bib?
  “Als bibliothecaris maak ik automatisch deel uit van het beheersorgaan”, begint Gert. “Ik neem dan de rol van secretaris op mij en zorg er samen met Jo voor dat de vergaderingen in goede banen geleid worden.”

  “Omdat ik geprobeerd heb om verschillende beheersorganen actief mee op te richten, was ik er vaak ook al van in het begin bij betrokken”, vervolgt Hermans. “De Archiefraad was één van de eersten. We hadden daar meteen een aantal mensen zoals Louis Verkuylen en Louis Van Parys. Ik legde toen de contacten met het gemeentebestuur en niet veel later was de geboorte van die adviesraad een feit. Met Jeanne Dejaegher, Leon Goyvaerts, Staf Vandeput en Jos Van Roosbroeck hebben we vervolgens ook een Cultuurraad opgericht. Het Avondfeest was daar de eerste grote activiteit en werd gevolgd door de 11 juli-viering. Door het succes van die activiteiten kwam er belangstelling voor de Cultuurraad, die daarna ook tentoonstellingen en lezingen ging organiseren.

  De Archiefraad werkte meer op de achtergrond. We hadden een voorgedrukte affiche, ontworpen door Jef Vets. Verenigingen die iets wilden organiseren konden dan in het gemeentehuis een aantal van die affiches ophalen.

  Maar ondertussen was ook de droom van een ‘bibliotheekversmelting’ ontstaan. In het centrum van onze gemeente waren er twee bibliotheken en op Heikant één. Die werden samengebracht onder één gemeentelijke bibliotheek, mét een beheersorgaan. Dat was nog voor de wettelijke verplichting tot het oprichten van een gemeentelijke bibliotheek in 1986. Ik ben daar dan voorzitter van geworden. Theo Goyvaerts werd, vanuit zijn functie als bibliothecaris, de secretaris van dit nieuwe adviesorgaan. Het beheersorgaan werd samengesteld volgens het Cultuurpact, zodat alle strekkingen erin vertegenwoordigd waren.

  Ik ben dus sinds het begin voorzitter van zowel Archiefraad als het beheersorgaan van de bibliotheek. En in de beginjaren was ik ook nog voorzitter van de Cultuurraad.”

 • Vanwaar komt je interesse voor de bibliotheek?
  Jo: “Mijn vader was onderwijzer en hulpbibliothecaris in Mol. Vanaf mijn 16 jaar nam ik zijn werk in de bibliotheek regelmatig over. Vandaar dat lezen en literatuur mij ook altijd hebben geïnteresseerd. Mijn belangstelling voor cultuur in ruimere zin, is er zeker ook gekomen door de talrijke culturele activiteiten die het Atoomcentrum in Mol organiseerde.”

 • Welke uitdagingen wacht het beheersorgaan in de loop van de komende jaren? Wat zijn de doelen van het beheersorgaan?
  Jo: “Het beheersorgaan is een gemeentelijk adviesorgaan. Waarmee we ineens ook de beperking aangeven: er kunnen geen beslissingen worden genomen, we kunnen enkel advies verlenen aan het gemeentebestuur. Gelukkig passeert het beleid van de bibliotheek altijd eerst langs het beheersorgaan en kunnen we op die manier wel een impact hebben. Gaan we voor e-boeken of niet, bijvoorbeeld, of zetten we in op strips en dvd’s? Deze vernieuwingen zijn er pas gekomen na ons gunstig advies."

  Gert: “We willen zoveel mogelijk gebruikers betrekken, zowel actieve lezers als raadgevers. Dat kadert in een algemene tendens van rechtstreekse inspraak in het beleid. Het volstaat niet meer dat mensen voor 6 jaar vertegenwoordigd zijn, waarna ze zich niet meer kunnen laten horen.”

  Jo: “Kortom: we willen er met het beheersorgaan voor zorgen dat het een openbare bibliotheek is voor de hele gemeenschap.”

 • Hoe kunnen geïnteresseerden toetreden tot het beheersorgaan? Moeten ze aan bepaalde voorwaarden voldoen? Wat wordt er van hen verwacht?
  “Iedereen is welkom om aan te sluiten bij het beheersorgaan”, besluiten Gert en Jo. “Toetreden kan door je kandidaat te stellen bij de bibliothecaris. De enige vereisten zijn dat je in Berlaar woont en dat je interesse hebt in de werking van onze bibliotheek.”

 

Jo Hermans (voorzitter beheersorgaan) en Gert Maris (bibliothecaris)