Jeugdsubsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de Berlaarse jeugdverenigingen onder meer door subsidies.

Ook individuele jongeren kunnen subsidies aanvragen om een vormingscursus te volgen. In het subsidiereglement staat beschreven aan welke voorwaarden een vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie. Om voor een vormingssubsidie in aanmerking te komen, moet je het origineel attest van deelname aan de dienst Vrije Tijd bezorgen.

Erkenningsreglement:

- erkenning voor jeugdverenigingen (gepubliceerd op 4 juni 2018)

 

Subsidiereglementen:

- Subsidies aan jeugdprojecten (gepubliceerd op 17 mei 2017)

        verantwoording: https://www.berlaar.be/formulieren/projectsubsidie-verantwoording 

Subsidiereglement jeugdwerk 

        aanvraagdossier: https://www.berlaar.be/formulieren/aanvraagdossier-voor-subsidies-jeugdwerk

reglement voor het toekennen van renteloze leningen aan erkende jeugd- en sportverenigingen voor aankoop van een gebouw, nieuwbouwplannen of verbouwingsplannen van jeugd- en sportinfrastructuur (gemeenteraad 16 oktober 2012)

Reglement investeringssubsidie verenigingslokalen (gepubliceerd op 21/12/2023)

         PDF icon 2024_verduidelijkende_tekst_reglementen_investeringssubsidie_verenigingslokalen_def.pdf

Subsidiereglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven 

        verantwoording: https://www.berlaar.be/formulieren/aanvraagformulier-voor-subsidie-security-op-jeugdfuiven 

- Vormingssubsidie jeugd 

- Subsidies herbruikbare materialen

Nuttige documenten

- Aanvraagformulier viering jubileum