Jeugdsubsidies

Het gemeentebestuur ondersteunt de Berlaarse jeugdverenigingen onder meer door subsidies.

Ook individuele jongeren kunnen subsidies aanvragen om een vormingscursus te volgen. In het subsidiereglement staat beschreven aan welke voorwaarden een vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie. Om voor een vormingssubsidie in aanmerking te komen, moet je het origineel attest van deelname aan de dienst Vrije Tijd bezorgen.

Erkenningsreglement:

- erkenning voor jeugdverenigingen (gepubliceerd op 4 juni 2018)

 

Subsidiereglementen:

- subsidiereglement_jeugdwerk_corona (gepubliceerd op 22 april 2022, gemeenteraad van 19 april 2022)

- Subsidies aan jeugdprojecten (gepubliceerd op 17 mei 2017)

Subsidiereglement jeugdwerk 

Reglement investeringssubsidie verenigingslokalen (gepubliceerd op 10 juli 2017)

(verduidelijkende tekst ivm dit reglement)

Subsidiereglement voor het inzetten van erkende security voor jeugdfuiven 

- Vormingssubsidie jeugd 

Nuttige documenten

- Aanvraagformulier viering jubileum