Vormingssubsidies jeugd

Leden van een erkende Berlaarse jeugdvereniging, ongeacht hun woonplaats, en individuele jongeren die in Berlaar wonen komen, vanaf de leeftijd van 15 jaar tot en met 35 jaar in aanmerking voor een vormingssubsidie. De cursussen dienen plaatsgevonden te hebben tussen 1/9/2019 en 31/8/2020.

Er mag maximum één aanvraag per persoon per jaar ingediend worden.

Volgende cursussen worden niet beschouwd als vorming in het jeugdwerk:

- cursussen die aansluiten op een beroepsopleiding

- stages verbonden aan de opleiding van monitoren

- cursussen die uitsluitend de opleiding, vervolmaking of begeleiding in de sport beogen

De toelage bedraagt 75% van de kostprijs (incl. BTW) van de cursus.

Het algemene subsidiereglement kan je hier vinden.

Vormingssubsidie

Het attest van deelname krijg je van de organisatie waar je de cursus volgde. Het ziet er meestal zo uit: