Groenvisie Berlaar: Samen werken aan een groenere toekomst

In nauwe samenwerking met de provincie Antwerpen heeft de gemeente Berlaar een inspirerende groenvisie ontwikkeld. Ons gezamenlijke doel? Een klimaatbestendige en biodiverse toekomst voor Berlaar realiseren. Ook onze inwoners spelen een cruciale rol in deze groene doelstellingen. We geloven sterk in de kracht van gemeenschap en het idee dat elke bijdrage telt.

Waarom een groenvisie voor Berlaar?

De recente ervaringen met wateroverlast en hete droge zomers hebben de noodzaak voor actie benadrukt. Klimaatverandering manifesteert zich in biodiversiteitsverlies, waardoor belangrijke planten en dieren uitsterven. Er ontstaan gezondheidsproblemen door hittestress, die zelfs tot oversterfte bij ouderen en jonge kinderen kan leiden. Verder ondervinden we financiële lasten zoals de aankoop van airco’s, wateropvangsystemen en ziektekosten.

De groenvisie benadrukt de waarde van vergroening, zowel in openbaar domein als in jouw eigen tuin. Dit betekent niet alleen verkoeling, maar ook een boost voor mentaal welzijn en een verbeterde wateropname. Het ontharden van tuinen en opritten draagt ook bij aan hemelwaterinfiltratie en verkoeling, waardoor iedereen – mens, plant, en dier – er beter van wordt.

Wat houdt de groenvisie in?

De groenvisie is een rapport die de kwaliteiten en uitdagingen van Berlaar in kaart brengt. Het richt zich op vier centrale thema's: biodiversiteit, klimaat, gezondheid en identiteit. Door te focussen op deze thema's investeren we in het behoud van het unieke landschap van Berlaar, dat essentieel is voor de identiteit van de gemeente. Ons agrarisch landschap, van onschatbare waarde voor weidevogels, is bijvoorbeeld één van de vele parels die we koesteren. 

Ontdek in onze groenvisie de actiefiches en laat je inspireren om zelf een verschil te maken voor een groener, gezonder Berlaar. Samen creëren we een groenere toekomst, waarbij jouw betrokkenheid het verschil maakt. Laten we samen werken aan een Berlaar waar we trots op kunnen zijn!

Groenvisie