Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Image icon sdg1.jpg

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals of SDG’s) zijn een reeks doelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties. Ze bevatten een aantal wereldwijde streefdoelen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en vervangen de Milleniumdoelstellingen.

De SDG’s, dat zijn 17 doelstellingen die allemaal uitdagingen bevatten waar iedereen mee geconfronteerd wordt: armoede, afvalbeheer, gezondheid bij ouderen, scholing, energie, … De komende 15 jaar moeten deze 17 doelstellingen een actieplan vormen om ons terug op de koers richting duurzame ontwikkeling te plaatsen.

De SDG's zijn opgebouwd volgens vijf grote, universele pijlers: 'people', 'prosperity', 'peace', 'partnership' en 'planet'.

- Onder 'people' (of 'mensen') vinden we de sociale doelstellingen terug: armoede, honger (maar ook duurzame landbouw), gezondheid (niet alleen fysiek, maar ook mentaal of verkeersveiligheid), onderwijs en gender.

- De milieugerelateerde doelstellingen kan je vinden onder 'planet' (of 'planeet'): water, klimaat, ecosystemen, duurzame consumptie en productie (o.a. recycleren, voedselversplilling, ...).

- Bij 'prosperity' (of 'welvaart') staan de economische doelstellingen: energie, werk, industrie, maar ook doelstelling 11 'duurzame steden en gemeenschappen'. Die laatste doelstelling omvat heel veel aspecten, zoals duurzame mobiliteit, woningen, de aanpakken van de nadelige milieu-effecten van steden, groene ruimtes en erfgoedbeheer. Doelstelling 10 gaat over het verminderen van ongelijkheid, zowel tussen als binnen landen. Ook het thema migratie valt dus onder deze doelstelling.

- 'Peace' (of 'vrede') is als doelstelling haast een basisvoorwaarde om aan alle andere doelstellingen te kunnen werken. In landen waar er oorlog is, is het namelijk een heel pak moeilijker om aan onderwijs of proper drinkwater te werken. Onder deze doelstelling vallen ook 'sterke publieke diensten' en 'goed bestuur', waardoor er een sterke band is met lokale overheden.

- De 17de doelstelling, 'partnership' (of 'samenwerking') komt deels overeen met de 8ste doelstelling van de Milleniumdoelen. Het gaat over elkaar (dus ook andere landen) helpen om de overige doelen tegen 2030 te halen, over samenwerking met verschillende actoren, kennisdeling, ...