SDG-pijler 1: People

De SDG’s, dat zijn 17 doelstellingen die allemaal uitdagingen bevatten waar iedereen mee geconfronteerd wordt: armoede, afvalbeheer, gezondheid bij ouderen, scholing, energie, … De komende 15 jaar moeten deze 17 doelstellingen een actieplan vormen om ons terug op de koers richting duurzame ontwikkeling te plaatsen.

De SDG's zijn opgebouwd volgens vijf grote, universele pijlers: 'people', 'prosperity', 'peace', 'partnership' en 'planet'.

Onder de eerste pijler 'people' (of 'mensen') vinden we de sociale doelstellingen terug.

SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Armoede is een terugkerend onderwerp in de ontwikkelingsdoelstellingen. Het doel van de SDG's bestaat er daarom in om alle lidstaten aan te moedigen om beleidskaders te ontwikkelen en te implementeren, op zowel nationaal, regionaal als internationaal niveau, zodat we armoede tot een absoluut minimum kunnen herleiden.

Welke stappen onderneemt het Berlaarse gemeentebestuur voor deze doelstelling?

Via de sociale dienst (OCMW) voorziet het gemeentebestuur leefloon en schuldhulpverlening. En ook de Berlaarse bibliotheek kent een aangepaste dienstverlening voor moeilijk bereikbare groepen (BIB voor iedereen).

Wat kan je zelf doen om mee te werken aan deze doelstelling?

- Je kan als vrijwilliger helpen bij het uitdelen van voedselpakketten.

- Je kan je als vrijwilliger engageren om via de sociale dienst verjaardagsbezoekjes te brengen aan senioren. Op die manier werken we ook aan de vereenzaming van ouderen.

- Heb je niet-gebruikte pampers? Breng ze dan naar de pamperbank in het kantoor van Kind & Gezin in de Ballaarweg. De pampers worden daarna bezorgd aan gezinnen die ze goed kunnen gebruiken.

SDG 2: Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

De tweede duurzame ontwikkelingsdoelstelling richt zich voornamelijk op de armen en mensen in kwetsbare situaties, inclusief kinderen, en wil groeistoornissen en extreme malnutritie bij kinderen onder de vijf jaar uitroeien. Dat kunnen we onder andere bereiken door de manier waarop we voedsel produceren, verdelen en consumeren te veranderen.

Wanneer we landbouw, bosbouw en visvangst op een correcte manier uitoefenen, kunnen we voor iedereen voedsel produceren en een degelijke winst genereren. Zo ondersteunen we tegelijkertijd ontwikkeling die gunstig is voor het platteland en de bescherming van het milieu. Het is tijd om de manier waarop we onze voeding produceren, verdelen en consumeren te hervormen.

Welke stappen onderneemt het Berlaarse gemeentebestuur voor deze doelstelling?

Via de sociale dienst (OCMW) is er een dienst Warme Maaltijden ingericht voor mensen die niet meer dagelijks zelf voor een gezonde warme maaltijd kunnen zorgen.

Verder ondersteunen we ook de werking van de Berlaarse compostmeesters en werd onze gemeente onlangs erkend als FairTradeGemeente.

Wat kan je zelf doen om mee te werken aan deze doelstelling?

- Kies voor biologische of Fair Trade-producten.

- Koop lokaal en verminder je voedselkilometers.

- Verspil zo weinig mogelijk voedsel.

SDG 3: Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

De derde duurzame ontwikkelingsdoelstelling is goede gezondheid en welzijn. Deze doelstelling is opgedeeld in vier grote pijlers die aandacht besteden aan moeder en kind, epidemieën, verkeersveiligheid en gezondheidszorg.

Welke stappen onderneemt het Berlaarse gemeentebestuur voor deze doelstelling?

De Welzijnsraad, met daarin ook verschillende actoren uit de zorgsector, adviseert het gemeentebestuur over het welzijnsbeleid. Verder gebeurt het gemeentelijke groenonderhoud zonder het gebruik van pesticiden en wordt er een mogelijke korting voorzien voor mensen met een laag inkomen voor vrijetijdsactiviteiten.

Wat kan je zelf doen om mee te werken aan deze doelstelling?

- Zorg voor een wekelijkse veggiedag.

- Kies voor verplaatsingen met de fiets en laat de auto eens staan.

- Vermijd zelf het gebruik van pesticiden.

SDG 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Het recht op onderwijs ligt aan de basis van alle andere mensenrechten. Toch zijn 121 miljoen kinderen nog nooit naar school geweest of hebben ze de schoolbanken vroegtijdig verlaten.

Welke stappen onderneemt het Berlaarse gemeentebestuur voor deze doelstelling?

In Berlaar vindt er regelmatig overleg plaats met alle scholen op het grondgebied van de gemeente. Voor en na de schooluren is er naschoolse opvang voorzien en regelmatig organiseren we cursussen, zoals bijvoorbeeld een initiatie voor het gebruik van een smartphone gericht op senioren.

Wat kan je zelf doen om mee te werken aan deze doelstelling?

- Zet je in voor huiswerkbegeleiding.

- Neem meer de fiets of het openbaar vervoer of ga te voet.

- Leef volgens de leuze 'levenslang leren'.

SDG 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Wist je dat vrouwen meer dan de helft van de wereldbevolking uitmaken? Toch krijgen ze vaak nog te maken met discriminatie. Om deze problematiek aan te pakken, ontwikkelde de VN deze vijfde duurzame ontwikkelingsdoelstelling.

Welke stappen onderneemt het Berlaarse gemeentebestuur voor deze doelstelling?

Hoewel vrouwen een belangrijke rol spelen bij alle SDG’s, is SDG 5 de enige doelstelling die zich specifiek op gender focust. Het hoofddoel van de doelstelling is om gendergelijkheid en de empowerment van alle vrouwen en meisjes te bereiken. Om dat doel te behalen, is SDG 5 onderverdeeld in een aantal subdoelstellingen.

Binnen het personeelsbeleid zijn er voor iedereen gelijke kansen. Verder sensibiliseren we actief rond borstkankerscreening.

Wat kan je zelf doen om mee te werken aan deze doelstelling?

- Steun gendergelijkheid.

- Doe aan mantelzorg!