Samenstelling COMKLN

De gemeenteraad besloot in zitting van 12 februari 2019 om een commissie klimaat en natuur in te richten. De commissie werd samengesteld in de raadszitting van 19 maart.

De commissie klimaat en natuur heeft volgende taken:

  • waakt over het beleid rond klimaat en natuur binnen de gemeente
  • geeft advies over de knelpunten binnen de gemeente
  • legt contacten met belanghebbenden en zorgt voor een informatiedoorstroom in twee richtingen
  • detecteert opportuniteiten op vlak van natuur en klimaat

De praktische werking van de commissies wordt omschreven in een huishoudelijk reglement

Leden van de commissie klimaat en natuur:

Voor de fractie CD&V:
Geert Fierens
Nathan Rijnders
- Guy Staes

Voor de fractie N-VA:
- Hanne Cuypers
Fons Winckelmans (voorzitter)

Voor de fractie kartel BHG:
- Rudy Nuyens
- Wim Kelber

Voor de fractie Groen:
- Koen Kerremans

Voor de fractie Vlaams Belang:
- Leen Vervoort

Willy Beullens, schepen van milieu
Milieuambtenaar Jo Martens, deskundige
Brenda Deflem, secretaris - publiekeruimte@berlaar.be