Bekendmaking openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Nancy Roelands en Walter Horemans met als adres Markt 1 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op terreinen gelegen in Hemelshoek met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 429H, 429N, 429M, 429L, 433B, 434K, 437B, 477F, 477K, 478G, 478F, 478E, 478D, 478C, 595B, 596F, 599B, 602A, 677E, 678A, 681C, 682N, 683Y, 683E2, 684T, 684S, 685P, 685N, 688F, 689E, 690L, 690M, 690N en 694E.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft een aanvraag tot de aanleg van een vrijliggend fietspad langs Hemelshoek (zijde pare huisnummering), tussen kruispunten met Brandestraat en de gewestweg N10 en het vellen van 7 bomen langs het tracé.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 11 december 2019 tot en met 9 januari 2020.

OMV_2019137864

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jan Hermans met als adres Netekant 8 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Netekant 8 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 55C, 56B, 62A, 63B, 63A, 64C, 68F, 69/2 G, 69C en 70A.

Het betreft een aanvraag Bouwen van een nieuwe melkveestal met toebehoren na afbraak van de bestaande landbouwbedrijfsgebouwen met inpandige bedrijfswoning en verandering van de milieuvergunning door wijziging, uitbreiding en hernieuwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 8 december 2019 tot en met 6 januari 2020.

OMV_2019114142

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door IMKAVE BVBA met als adres Pluishoekstraat 18 - 2220 Heist-op-den-Berg, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Aarschotsebaan 127 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 768B2. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen. Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een handelspand met woning tot een meergezinswoning met 6 woongelegenheden en het oprichten van 8 carports.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 31 oktober 2019 tot en met 29 november 2019.

OMV_2019118466

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Ingenieurs- en landmetersbureau ALAERS EN CLAES BVBA met als adres Dokter Van der Borghtstraat 1 - 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Azaleastraat 40, 42, 44 en 46 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 348L, 348H en 349B. De aanvraag omvat een nieuwe verkaveling. Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van gronden door het creëren van 4 kavels voor ééngezinswoningen waarvan 3 in gesloten en 1 in halfopen bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 oktober 2019 tot en met 27 november 2019.

OMV_2019053997

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door TB Dillen Comm.V met als adres Gangelberg 3 - 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Steenbeek 0 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 876A. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een loods voor WKK met waterbuffertank en bijhorende verharding en overwelving voor de herlocalisatie van een bestaand tuinbouwbedrijf.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 25 oktober 2019 tot en met 23 november 2019.

OMV_2019104593

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Cores Development NV met als adres Mechelsesteenweg 176 - 2018 Antwerpen, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Die werd geweigerd op 28 februari 2019 en doorloopt een beroepsprocedure. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Markt 43, 46 en 47 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs 76R, 91H, 94G, 94L, 94K en 94M. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft een aanvraag tot het bouwen van appartementen in 3 volumes (eenvrijstaand, een gekoppeld en een gesloten, het aanleggen van een ondergrondse parkeergarage, het verwijderen van een bestaande HS-cabine en de terreinaanleg met de aanleg van nutsleidingen (derde openbaar onderzoek - gewijzigde plannen)

Er wordt opnieuw een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 oktober 2019 tot en met 22 november 2019.

OMV_2018110985

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Verzekeringskantoor Van Dessel NV met als adres Misstraat 112 – 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Misstraat 112, 114, 116 en 122 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 451V3 en 451D4. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft een aanvraag tot het wijzigen van enkele gevelzichten en interne niet-dragende constructies, herpositioneren van de regenwaterputten, septische putten, leidingen en infiltratiebuizen tbv een wadi (regularisatie), plaatsen van een luifel en een reclamezuil, heraanleggen van 2 bestaande en voorzien van 2 nieuwe parkeerplaatsen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 11 oktober 2019 tot en met 9 november 2019.

OMV_2019107454

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Valerie Steurs met als adres Daalstraat 52 – 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Dorpsstraat 26 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 236P. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft een aanvraag tot het omvormen van een bankkantoor naar 3 wooneenheden en 4 parkeerplaatsen in gesloten bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 oktober 2019 tot en met 13 november 2019.

OMV_2019107516

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door GROBAR BVBA met als adres Alflaar 14 – 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het provinciebestuur.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Alflaar 14 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 426L, 426G, 426H, 432D, 433E, 436E, 440D en 441B. Het betreft een aanvraag glastuinbouwbedrijf: verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 11 oktober 2019 tot en met 9 november 2019.

PDF iconOMV_2019102461

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking meldingsakte

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Proximus NV, Koning Albert II-laan 27 - 1030 Schaarbeek, een aanvraag werd ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een telecomcentrale.

De activiteiten hebben betrekking op Misstraat 5.

OMV_Melding

Zie ook

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven