Bekendmaking openbare onderzoeken

Plan-MER WORG

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Sam Van der Schraelen, Houwstraat 177 - 2580 Putte, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelgen te Aarschotsebaan 162, met als kadastrale gegevens afdeling 1, sectie D nr. 985N2. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 april 2019 tot en met 3 mei 2019.

OMV_2018156059

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Joos en Annick Wahlen - Artois, Molenstraat 3 - 2590 Berlaar, een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen te Molenstraat 3, met als kadastrale gegevens afdeling 1, sectie A nr. 385L. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 maart 2019 tot en met 24 april 2019.

omv_2019023102

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking meldingsakte

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Fluvius System Operator CVBA, Brusselsesteenweg 199 - 9090 Melle een omgevingsvergunning werd ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein nabij Steenbeek 22, met als kadastrale gegevens afdeling 1, sectie D nr. 846M2. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over het bouwen van een elektriciteitscabine.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 maart 2019 tot en met 18 april 2019.

omv_2019016521

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking meldingsakte

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Proximus NV, Koning Albert II-laan 27 - 1030 Schaarbeek, een aanvraag werd ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een telecomcentrale.

De activiteiten hebben betrekking op Misstraat 5.

OMV_Melding

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek Hemelshoek

Voor de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en onteigeningsplan en het onteigeningsbesluit organiseerde de gemeente reeds eerder een openbaar onderzoek. Maar omdat er nu een zeer beperkte wijziging op een beperkt aantal percelen werd doorgevoerd, werd het rooilijnplan en onteigeningsplan aangepast en opnieuw voorlopig vastgesteld. Het gemeentebestuur organiseert daarom opnieuw een openbaar onderzoek.

Het dossier kan van 8 maart 2019 tot en met 6 april 2019 ingekeken worden bij de dienst Openbare Werken (maak daarvoor een afspraak via het onthaal: 03 410 19 00, openbarewerken@berlaar.be of Markt 1, 2590 Berlaar). Het dossier bevat de beraadslaging van de gemeenteraad over de aanpassing van de rooilijn en het voorlopig onteigeningsbesluit, inclusief het ontwerp van rooilijn- en onteigeningsplan, de motiveringsnota en de projectnota. 

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren aan de gemeente bezorgd worden. Dat kan tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende zending of volgens afgifte tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis (Markt 1, 2590 Berlaar).

Fietspad Hemelshoek - motiveringsnota

Fietspad Hemelshoek - projectnota

Atlasgemeente Berlaar

Rooilijn 1

Rooilijn 2

Rooilijn 3

Rooilijn 4

Rooilijn 5

Verbindingsriolering 1

Verbindingsriolering 2

Verbindingsriolering 3

Verbindingsriolering 4

Verbindingsriolering 5

Verbindingsriolering 6

Verbindingsriolering 7

 

Zie ook

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
09:00 - 12:15 Alleen op afspraak
Alles weergeven