Bekendmaking openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning digitale atlas der waterlopen

Het ontwerp van de digitale atlas van de waterlopen ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Naar de vergunning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021032111

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door gemeentebestuur van Berlaar, gevestigd te Markt 1 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heestenweg 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, Melkouwensteenweg 118 en 120, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nrs. 363A2, 363Z, 363W, 363N, 363X, 363S, 363T, 363V, 371W, 371D2, 371G2, 371C2, 371Y, 371F2, 371Z, 371H2, 371E2, 372T, 372X, 372V en 373K. Het betreft een aanvraag tot de aanleg van de rijweg Heestenweg als fietsstraat in combinatie met de aanleg van een gescheiden riolering.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 31 augustus 2021 tot en met 29 september 2021.

OMV_2021032111

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021104156

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jan en Lydia Vertommen - Bellens met als adres Spoorweglaan 7 in 2570 Duffel een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Welvaartstraat 70 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 421T en 421P. Het betreft een aanvraag tot het creëren van 2 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen na afbraak van een woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 augustus tot en met 24 september 2021.

OMV_2021104156

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021105380

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door MANURE-COLLI BV met als adres Grote Plaats 51 in Hoogstraten en Ronny Smet met als adres Aarschotsebaan 242 in Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Aarschotsebaan 242 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 737D, 740E, 740/2 A, 740F en 741B. 

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 augustus tot en met 18 september 2021.

OMV 2021105380

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021113766

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Tom Verhoeven met als adres Welvaarstraat 99a in Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Welvaartstraat 99a met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr.311L2. 

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 11 augustus 2021 tot en met 9 september 2021.

OMV 2021113766

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021058159

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Fullerstone Development BVBA met als adres De Roest d'Alkemadelaan 12/48 in Antwerpen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Smidstraat 109 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 52A6, 53L, 53F, 53K, 53G, 53M en 53D. 

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 augustus 2021 tot en met 11 september 2021.

OMV_2021058159

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021059351

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Savantres BVBA met als adres Roosten 26 bus A in Zandhoven een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Smidstraat 111 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 52D3, 53F, 53K, 53G, 53M, 53L, 54L3 en 54K2. 

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 augustus 2021 tot en met 11 september 2021.

OMV 2021059351

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021096523

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jeroen Willems met als adres Dr. V. De Walsplein 35/5 in 3070 Kortenberg een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nr. 763B. Het betreft een aanvraag tot het creëren van een kavel voor een ééngezinswoning in vrijstaande bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 3 augustus 2021 tot en met 1 september 2021.

OMV_2021096523

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021093636

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door HYDRO-ADVIES NV gevestigd in 2800 Mechelen, Vaartdijk 91/601 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Vruchtelei 43 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 932E, 941B, 941A, 943A, 943B, 944A, 945N, 945E, 945H, 945R, 945P en 945K. Het betreft een aanvraag het het afbreken van een voormalige hoeve met bijgebouwen en het wederopbouwen van een zonevreemde woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021.

OMV_2021093636

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021032811

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door het Vlaams Gewest, p/a Wegen Antwerpen gevestigd te Lange Kievitstraat 111-113/41 te 2018 Antwerpen een omgevingsvergunning is ingediend.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen langs de N10: vanaf kruispunt Berlaar-Heikant (Isschotweg – Aarschotsebaan – Houwstraat) via kruispunt “Fabiola” (Mechelsesteenweg – Liersesteenweg) Heist-op-den-Berg tot en met Wouwerstraat met als kadastrale ligging afdeling 12001 sectie A, meerdere percelen; afdeling 12002, sectie C, meerdere percelen; afdeling 12017, sectie C, meerdere percelen; afdeling 12322, sectie I, meerdere percelen. Het betreft een aanvraag voor de aanleg van fietspaden langs de N10 en van een ovonde N10xN15, met volgende kenmerken: aanpassing van de wegenis van de gewestweg N10 vanaf het kruispunt van de N10 met de Houwstraat in het noorden tot en met het kruispunt van de Wouwerstraat in het zuiden. De wegvakken worden heringericht met vrijliggende fietspadenen infiltratiegrachten. De bestaande rotonde op de kruising van de N10 met de N15 wordt omgevormd tot een nieuwe ovonde met ongelijkgrondse kruisingen voor fietsers d.m.v. onderling verbonden fietstunnels die een conflictvrije kruising en uitwisseling voor fietsers in alle richtingen mogelijk maken. Op deze ovonde zal tevens een nieuw aan te leggen gemeenteweg “vijfde tak” aansluiten om de ontwikkeling van de toekomstige SPAR-site mogelijk te maken.

Toepasselijke indelingsrubrieken VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 53.2.2° b)2° Zaak der Wegen: de aanvraag voorziet in de realisatie van een toekomstige gemeentewegtussen de ovonde N10Xn15 en Wouwerstraat. Artikel 31 van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het aanvraagdossier bevat een rooilijnplan voor deze onsluitingsweg overeenkomstig het decreet Gemeentewegen, met weergave van de actuele en toekomstige rooilijn, kadastrale gegevens en eigenaars.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 juli 2021 tot en met 13 augustus 2021.

OMV_2021032811

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021096971

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Walter Busschots met als adres Itegembaan 199 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Itegembaan 199 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 580D. Het betreft een aanvraag tot het uitvoeren van instandhoudings- renovatie- en stabilisatiewerken aan de gevels en het dak van een schuur gelegen bij een zonevreemde woning (voormalige hoeve).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 juli 2021 tot en met 30 juli 2021.

OMV_2021096971

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021057618

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Benjamin en Anaïs Vermeylen - Capieau met als adres Wipstraat 57 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Kijfbossen 9 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 479H, 485R en 485G. Het betreft een aanvraag tot het verbouwen en uitbreiden van een zonevreemde woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 1 juli 2021 tot en met 30 juli 2021.

OMV_2021057618

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021054227 

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door CORES DEVELOPMENT NV gevestigd in 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 176 een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 76R, 91H, 94G, 94L, 94K en 94M. Het betreft een aanvraag tot het oprichten van 3 appartementsblokken met in totaal 38 appartementen, 2 kantoren en een ondergrondse parking.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 25 juni 2021 tot en met 24 juli 2021.

OMV_2021054227

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021055196

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door GROBAR BVBA met als adres Alflaar 14 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Alflaar 14 in 2590 Berlaar met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 426L, 426G, 426H, 432D, 433E, 434D, 436E, 440D, 441B en 444D. Het betreft een aanvraag tot wijzigen van een vergund serrebedrijf door het afbreken van een loods rond een WKK-installatie en het optrekken van een nieuwe loods rond 2 WKK-installaties, de sloop van een stookolietank en een CO2- tank en de sloop van een elektriciteitscabine.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 juni 2021 tot en met 8 juli 2021.

OMV_2021055196

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021070760

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Kristel Van Hooydonck met als adres Mijlstraat 178B te 2570 Duffel een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Itegembaan 234 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 64K en 64H. Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een zonevreemde vrijstaande ééngezinswoning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 juni 2021 tot en met 3 juli 2021.

OMV_2021070760

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021018996

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Agentschap Natuur en Bos gevestigd te Koningin Maria Hendrikaplein 70/73 te 9000 Gent (hoofdzetel: Agentschap Natuur en Bos, Havenlaan 88, postbus 75, 1000 Brussel) een omgevingsvergunning is ingediend bij de Vlaamse Regering. De aanvraag komt voor op de Vlaamse lijst, als punt 5°b). De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Mushaag met als kadastrale ligging: Berlaar, Afdeling 1, sectie A, perceelnr. 2B en 4C. Het betreft een aanvraag: Sigmaplan: Grote Nete – vloedvlakte 6 en 7.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 29 mei 2021 tot en met 27 juni 2021.

OMV_2021018996

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2020163844

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Steenhouwerij E. Verscuren BVBA gevestigd te Heistsebaan 15 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heistsebaan 15 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 884T13, 884R13, 884M11, 884Z13, 884P13 en 884A14. Het betreft een aanvraag voor: een steenhouwerij.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 28 mei 2021 tot en met 26 juni 2021.

OMV_2020163844

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021071847

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Patrick Van Mechelen, met als adres Frederik Peltzerstraat 74/B406 in 2500 Lier, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Nachtegaalstraat 15, 2590 Berlaar met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 1101 H en betreft het bouwen van een tuinhuis bij een ééngezinswoning in halfopen bebouwing in afwijking op de verkavelingsvoorwaarden inzake inplanting.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 26 mei 2021 tot en met 24 juni 2021.

OMV_2021071847

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2020158345

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Maria Van den Bulck, met als adres Constant Verhulststraat 14 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Constant Verhulststraat 14, 2590 Berlaar met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 302C en 302N2. De aanvraag betreft het bijstellen van verkavelingsvergunningen V/507 en OMG/V/0005 door het beperkt wijzigen van 3 vergunde kavelbreedtes teneinde 3 gelijkwaardige kavels te verkrijgen.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 5 februari 2021 tot en met 6 maart 2021.

OMV_2020158345

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2020149812

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Bernaerts & Palmans BVBA, met als adres Itegembaan 119 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Itegembaan 119 en 119A, 2590 Berlaar met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 268M en 268N. De aanvraag betreft het bijstellen van verkavelingsvergunningen V/98 en V/153 door het afschaffen van een ontwopren wegenis teneinde een kavel voor een ééngezinswoning in vrijstaande bebouwing te creëren.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 januari 2021 tot en met 13 februari 2021.

OMV_2020149812

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2020147683

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jean-Pierre en Marleen Bluekens - De Peuter, met als adres Smidstraat 255 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Smidstraat 255, 2590 Berlaar met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 718C en 718D. De aanvraag betreft het herbouwen van een zonvreemde woning, het slopen van twee bijgebouwen en het regulariseren van een bijgebouw.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 januari 2021 tot en met 13 februari 2021.

OMV_2020147683

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2020142050

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Niels Spits, met als adres Broekmansstraat 118A in 2220 Heist-op-den-Berg, en SPITS IVO NV, met als adres Vogelzangstraat(ITE) 10 in 2222 Heist-op-den-Berg een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Itegembaan 118, 118A en 118B, 2590 Berlaar met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 816B2, 816T, 816X en 816A2. De aanvraag betreft het het oprichten van 3 ééngezinswongingen in gegroepeerde bebouwing, het bouwen van 4 carports en het verwijderen vaan een elektriciteitscabine.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 15 december tot en met 13 januari 2021.

OMV_2020142050

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2020123461

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Francois Geens, met als adres Schrieksebaan 284 in 3140 Keerbergen, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Smidstraat, 2590 Berlaar met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 544B, 545C, 546D en 548K. De aanvraag betreft het creëren van een nieuwe verkaveling met10 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen op basis van de vervallen verkaveling V/064/2, met inbegrip van het verplaatsen van een gracht en de daarmee gepaarde werkzaamheden.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 8 december tot en met 6 januari 2021.

OMV_2020123461

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2020117529

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Marcel Van den Vonder, met als adres Grote Baan 138 in 2235 Hulshout, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Heidestraat 8 en 8A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 668H2, 669G en 669F. De aanvraag betreft het creëren van twee nieuwe verkavelingen voor ééngezinswoningen in halfopen bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 november tot en met 12 december 2020.

OMV_2020117529

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Bert en An Kegelaers - Veris, met als adres Schollebeekstraat in 2500 Lier, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Kesselsteenweg 12 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nrs. 41D, 41E en 170A. De aanvraag betreft het slopen en wederopbouwen van een zonevreemde woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 27 oktober tot en met 25 november 2020.

OMV_2020118217

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Quup BV, met als adres Jagers-te-Voetlaan in 1980 Zemst, een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Havikstraat 45-47-49-49a-51-51a met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 227. De aanvraag betreft een nieuwe verkaveling.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 19 oktober tot en met 17 november 2020.

OMV_2020100309

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Erik en Sara van der Pas - Segers met als adres Steenbeek 44 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Steenbeek 44 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 1080B en 1080C. De aanvraag betreft het uitbreiden van een zonevreemde vrijstaande woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 16 oktober tot en met 14 november 2020.

OMV_2020109020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door TMB Projects met als adres Kleistraat 12 in 2580 Putte een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Leemputten 86 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 861F en 861E. De aanvraag betreft het uitbreiden en wijzigen van de functie van een ééngezinswoning naar een kinderdagverblijf.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 2 oktober tot en met 31 oktober 2020.

OMV_2020102474

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jasmin Moris met als adres Rameyenstraat 10 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Gestelhof 9 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 116B. De aanvraag betreft de aanleg van een buiten-paardenpiste.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 augustus tot en met 12 september 2020.

OMV_2020062632

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Isabelle Kerkstoel met als adres Droomland 4 in 2288 Bouwel, Pascal Kerkstoel met als adres Hallaardreef 3A in 2580 Putte en Vincent Kerkstoel met als adres Vlieghavenlaan 89 in 3140 Keerbergen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Liersesteenweg 15, 19 en 21 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 267Z3, 267T2 en 267D4. De aanvraag betreft de afbraak van 3 woningen en het oprichten van 11 appartementen en één studio met 16 parkeerplaatsen en het uitvoeren van bronbemaling.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 augustus tot en met 11 september 2020.

OMV_2020080737

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Villa Vip vzw met als adres Romeinselaan 11 in 8500 Kortrijk een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Pastorijstraat 9 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 830G. De aanvraag betreft het opsplitsen van een woning in twee woongelegenheden, in functie van het creëren van één woongelegenheid voor 10 personen met een beperking en één woongelegenheid voor een zorgkoppel.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 augustus tot en met 11 september 2020.

OMV_2020071727

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Simon en Raisa De Backer - Dockx met als adres Heibergstraat 24A/001 in 2222 Heist-op-den-Berg een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Melkouwen 15A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 295E. De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een afwijking op de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de dakvorm en het oprichten van een vrijstaande carport-tuinberging.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 30 juli 2020 tot en met 28 augustus 2020.

OMV_2020065157

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door François Geens met als adres Schrieksebaan 284 in 3140 Keerbergen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in de Smidstraat met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 544B, 545C, 546D en 548K. De aanvraag betreft het creëren van een nieuwe verkaveling met 10 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen op basis van de vervallen verkaveling V/064/2, met inbegrip van het verplaatsen van een gracht en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020.

OMV_2020053835

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Landmeterskantoor Van Eester BVBA met als adres Wommelgemsesteenweg 134 in 2531 Boechout een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Melkouwen 48 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 382H. De aanvraag omvat het creëren van 2 kavels voor ééngezinswoningen in halfopen bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.

OMV_2020047657

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Alfons en Josepha Nauwelaerts - Verscuren met als adres Aarschotsebaan 79/3 in 2590 Berlaar, en Jozef en Ria Verscuren- Van Roosbroeck met als adres Hemelshoek 126A in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Heistsebaan 44 en 46 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 877W2 en 877V2. De aanvraag omvat de wijziging van een vergunde verkaveling en betreft het bijstellen van loten 2 en 3 van de oorspronkelijke verkaveling V/029 (010/029).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.

OMV_2020038121

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door het gemeentebestuur van Berlaar, gevestigd te Markt 1 Berlaar, DEMOCO, gevestigd te Herkenrodesingel 4/B Hasselt, DMI VASTGOED, gevestigd te Herkenrodesingel 4/B Hasselt, en Fluvius System Operator, gevestigd te Brusselsesteenweg 199  Melle, een omgevingsvergunning is ingediend. Die werd vergund en doorloopt een beroepsprocedure. Het dossier bevat een aantal nieuwe documenten ten opzichte van de vorige openbare onderzoeken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Markt 1, 2, 3, 90, Schoolstraat 12, 14, 26, 28 en 28A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 5S, 8D2, 9D, 9F, 10H, 15C, 19F, 25T, 25V en 40D3

De aanvraag omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

(derde openbaar onderzoek – gewijzigde documenten)

Stedenbouwkundige handelingen:

- het slopen van de panden Schoolstraat 14-26-28 (voornamelijk de bestaande school en haar bijgebouwen), van de bestaande elektriciteitscabine in de Schoolstraat,  van de woning Markt 90 en van de bijgebouwen van Markt 1, 2, 3 en 91

- de nieuwbouw van een administratief centrum, de nieuwbouw van 13 appartementen, de nieuwbouw van een elektriciteitscabine voor Eandis, de verbouwing van de bestaande brandweerkazerne tot 2 appartementen en de aanleg van de site met o.a. een boven- en ondergrondse parking met een totaalcapaciteit van 99 parkeerplaatsen

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen / activiteiten:

- rubrieknr. 12.2.1.: verplaatsen van een hoogspanningscabine naar de nieuwbouw van het administratief centrum

- rubrieknr. 53.2.2b.: bronbemaling ten behoeve van de bouwwerken

- rubrieknr. 55.1.1°: boringen ten behoeve van een beo-veld

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.

OMV_2018007612

Omgevingsvergunning 2021032111

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door gemeentebestuur van Berlaar, gevestigd te Markt 1 te 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Heestenweg 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, Melkouwensteenweg 118 en 120, kadastraal bekend afdeling 1 sectie C nrs. 363A2, 363Z, 363W, 363N, 363X, 363S, 363T, 363V, 371W, 371D2, 371G2, 371C2, 371Y, 371F2, 371Z, 371H2, 371E2, 372T, 372X, 372V en 373K. Het betreft een aanvraag tot de aanleg van de rijweg Heestenweg als fietsstraat in combinatie met de aanleg van een gescheiden riolering.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 31 augustus 2021 tot en met 29 september 2021.

OMV_2021032111

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Meer
Alles weergeven