Bekendmaking openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 02 april akte van de melding ingediend door mevrouw Denise Reijnaers voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200310-0071 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken (realisatie van een bijgebouw), gelegen te Legrellestraat 124 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 2 sectie B nr. 23E.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03 410 19 00) met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0281.

OMV_2020033019

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 02 april akte van de melding ingediend door de heer Bart Cierkens voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200325-0104 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. bouwkundige werken, gelegen te Bossen 14 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 437D.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03 410 19 00) met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0279.

OMV_2020040400

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 26 maart 2020 akte van de melding ingediend door Houwelyckx Wegenbouw NV voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200313-0018 zijnde tijdelijke bronbemaling i.k.v. plaatsing rioolbuizen, gelegen te Markt /Ballaarweg zn te 2590 Berlaar.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03 / 410.19.00)  met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0272.

OMV_2020034835

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Hierbij wordt ter kennis gebracht dat er akte werd genomen door het schepencollege in zitting van 12 maart 2020 van de melding ingediend door de heer Wouter Janssens namens Segers Dirk voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (iioa) met inrichtingsnummer 20200305-0035 zijnde bronbemaling i.k.v. herstellingswerken vijver, gelegen te Lavendelstraat 6 te 2590 Berlaar, kadastraal gekend als afdeling 1 sectie A nr. 403D.

De vergunning ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, Markt 1- 2590 Berlaar (Omgeving@berlaar.be  - 03 / 410.19.00)  met als gemeentelijk dossiernummer OMG / E/0269/.

OMV_2020030424

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Bernaerts & Palmans BVBA met als adres Gustaaf Peetersstraat 62 in 2520 Ranst een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op de terreinen gelegen in Bastijnstraat 19 en 21 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 449D, 451B4 en 451C4, en betreft een aanvraag tot het creëren van een bouwperceel voor een ééngezinswoning in open bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 maart 2020 tot en met 16 april 2020.

OMV_2020015711

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Louis Moris met als adres Rameyenstraat 10 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Rameyenstraat 10 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nr. 67K. De aanvraag betreft de hernieuwing van grondwaterwinning voor beregening.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 16 maart 2020 tot en met 14 april 2020.

OMV_2020018509

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jasmin Moris met als adres Rameyenstraat 10 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Gestelhof 9 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 116B. De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en betreft een aanvraag voor de aanleg van een paardenpiste.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 4 maart 2020 tot en met 2 april 2020.

OMV_2020005821

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door AD BERLAAR BVBA met als adres Markt 10 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Itegembaan 17-19 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nrs. 15G, 244W2 en 245Z.

De aanvraag omvat stedenbouwkundige handelingen en exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Het betreft een omgevingsaanvraag voor een gemengd project, meer bepaald:

  • stedenbouwkundige handelingen: het bouwen van een nieuwe supermarkt  AD Delhaize (2.620 m 2) met bijhorende  sociale ruimtes, kantoren, magazijn, 124 publiek toegankeljke bovengrondse en ondergrondse parkeerplaatsen, een reclametotem, publiciteitsinrichting tegen de gevels, het afbreken van een HS-cabine en het integreren van een nieuwe HS-cabine in het gebouw exploitatie van meldingsplichtige  activiteiten: rubrieken  3.4.1.a, 12.2.r. 15.1.1°, 16.3.ra, 17.4., 45.8.1°b,45.4.d,45.4.e) 1°
  • kleinhandelsactiviteiten: rebuilding met uitbreiden van de bestaande AD-Delhaize supermarkt naar een netto-verkoopoppervlakte van 1 880 m².

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 7 februari 2020 tot en met 7 maart 2020.

OMV_2019108304

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking meldingsakte

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Proximus NV, Koning Albert II-laan 27 - 1030 Schaarbeek, een aanvraag werd ingediend voor de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Kort omschreven gaat het over de exploitatie van een telecomcentrale.

De activiteiten hebben betrekking op Misstraat 5.

OMV_Melding

Zie ook

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Open alleen op afspraak
Meer
Alles weergeven