Bekendmaking openbare onderzoeken

Omgevingsvergunning 2021185242

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door HYDRO-ADVIES NV met als contactadres Vaartdijk 91/601 in 2800 Mechelen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Vruchtelei 43, met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 932E, 941B, 941A, 943A, 944A, 945N, 945E, 945H, 945R, 945P en 945K en omvat het heropbouwen van een zonevreemde woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 januari 2022 tot en met 18 februari 2022.

OMV_2021185242

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Openbaar onderzoek over het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023 – 2027

Van 14 januari tot en met 14 maart 2022 wordt een openbaar onderzoek gehouden over het ontwerp van plan-MER en het ontwerp van het Vlaams Strategisch Plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2023-2027. Je kan in die periode opmerkingen indienen.

Je vindt het ontwerp van het plan-MER en het ontwerp van het Vlaams GLB Strategisch Plan 2023 – 2027 vanaf 14 januari 2022 op de website van het Departement Landbouw en Visserij: www.vlaanderen.be/landbouw/GLB-plan-MER

Tot en met 14 maart 2022 kan je je opmerkingen bezorgen via dienst omgeving (omgeving@berlaar.be of 03/410 19 00 voor een afspraak) of aan de initiatiefnemers op onderstaand adres of e-mailadres.

Departement Landbouw en Visserij - Secretariaat-generaal
Plan-MER PL0272 – GLB
Koning Albert II-laan 35 bus 40, 1030 Brussel
departement@lv.vlaanderen.be

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kun je surfen naar www.omgevingvlaanderen.be/milieueffectrapportage

Openbaar onderzoek

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021168621

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Bert Vercammen met als contactadres Bastijnstraat 45A in Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Achterhoek 1, met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie B nrs. 74Z en 74A2 en omvat de overname, hernieuwing door uitbreiding en wijziging van een bestaand glastuinbouwbedrijf.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 24 december 2021 tot en met 22 januari 2022.

OMV 2021168621

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021145961

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Kamiel Van het Hof met als adres Isschotweg 132A in 2220 Heist-op-den-Berg een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen in Hemelshoek 249 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 573B, 573A, 574A en 574B. Het betreft een aanvraag tot het afbreken van 2 stallen en van een groot gedeelte van de aanwezige betonverharding, het heroprichten van één grote veestal met loods, het voorzien van nieuwe betonverharding en de aanleg van een siloplaat in functie van het vernieuwen van vleesveebedrijf.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 7 december 2021 tot en met 5 januari 2022.

OMV_2021145961

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021115864

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jos en Shana Reynders - De Jonghe met als adres Berlarij 20/4 in 2500 Lier een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Aarschotsebaan 313A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nr. 1103C. Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 7 december 2021 tot en met 5 januari 2022.

OMV_2021115864

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning 2021132248

Het lokaal bestuur van Berlaar deelt mee dat door Wim en Joke Van Goidsenhoven - Van der maelen met als adres Smidstraat 355 in Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Smidstraat 355, Berlaar en als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 576H. Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een zonevreemde woning.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 25 november tot en met 24 december 2021.

OMV_2021132248

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Omgevingsvergunning digitale atlas der waterlopen

Het ontwerp van de digitale atlas van de waterlopen ligt van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 in openbaar onderzoek.

Naar de vergunning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Alles weergeven