Bekendmaking openbare onderzoeken

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Jasmin Moris met als adres Rameyenstraat 10 in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Gestelhof 9 met als kadastrale ligging afdeling 2 sectie A nr. 116B. De aanvraag betreft de aanleg van een buiten-paardenpiste.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 14 augustus tot en met 12 september 2020.

OMV_2020062632

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Isabelle Kerkstoel met als adres Droomland 4 in 2288 Bouwel, Pascal Kerkstoel met als adres Hallaardreef 3A in 2580 Putte en Vincent Kerkstoel met als adres Vlieghavenlaan 89 in 3140 Keerbergen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Liersesteenweg 15, 19 en 21 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie A nrs. 267Z3, 267T2 en 267D4. De aanvraag betreft de afbraak van 3 woningen en het oprichten van 11 appartementen en één studio met 16 parkeerplaatsen en het uitvoeren van bronbemaling.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 augustus tot en met 11 september 2020.

OMV_2020080737

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Villa Vip vzw met als adres Romeinselaan 11 in 8500 Kortrijk een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Pastorijstraat 9 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie B nr. 830G. De aanvraag betreft het opsplitsen van een woning in twee woongelegenheden, in functie van het creëren van één woongelegenheid voor 10 personen met een beperking en één woongelegenheid voor een zorgkoppel.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 13 augustus tot en met 11 september 2020.

OMV_2020071727

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Simon en Raisa De Backer - Dockx met als adres Heibergstraat 24A/001 in 2222 Heist-op-den-Berg een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Melkouwen 15A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 295E. De aanvraag betreft het bouwen van een vrijstaande ééngezinswoning met een afwijking op de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de dakvorm en het oprichten van een vrijstaande carport-tuinberging.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 30 juli 2020 tot en met 28 augustus 2020.

OMV_2020065157

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door François Geens met als adres Schrieksebaan 284 in 3140 Keerbergen een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in de Smidstraat met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 544B, 545C, 546D en 548K. De aanvraag betreft het creëren van een nieuwe verkaveling met 10 kavels voor vrijstaande ééngezinswoningen op basis van de vervallen verkaveling V/064/2, met inbegrip van het verplaatsen van een gracht en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 9 juli 2020 tot en met 7 augustus 2020.

OMV_2020053835

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Landmeterskantoor Van Eester BVBA met als adres Wommelgemsesteenweg 134 in 2531 Boechout een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Melkouwen 48 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nr. 382H. De aanvraag omvat het creëren van 2 kavels voor ééngezinswoningen in halfopen bebouwing.

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.

OMV_2020047657

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door Alfons en Josepha Nauwelaerts - Verscuren met als adres Aarschotsebaan 79/3 in 2590 Berlaar, en Jozef en Ria Verscuren- Van Roosbroeck met als adres Hemelshoek 126A in 2590 Berlaar een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op het terrein gelegen in Heistsebaan 44 en 46 met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie C nrs. 877W2 en 877V2. De aanvraag omvat de wijziging van een vergunde verkaveling en betreft het bijstellen van loten 2 en 3 van de oorspronkelijke verkaveling V/029 (010/029).

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.

OMV_2020038121

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning

Het gemeentebestuur van Berlaar deelt mee dat door het gemeentebestuur van Berlaar, gevestigd te Markt 1 Berlaar, DEMOCO, gevestigd te Herkenrodesingel 4/B Hasselt, DMI VASTGOED, gevestigd te Herkenrodesingel 4/B Hasselt, en Fluvius System Operator, gevestigd te Brusselsesteenweg 199  Melle, een omgevingsvergunning is ingediend. Die werd vergund en doorloopt een beroepsprocedure. Het dossier bevat een aantal nieuwe documenten ten opzichte van de vorige openbare onderzoeken.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein gelegen Markt 1, 2, 3, 90, Schoolstraat 12, 14, 26, 28 en 28A met als kadastrale ligging afdeling 1 sectie D nrs. 5S, 8D2, 9D, 9F, 10H, 15C, 19F, 25T, 25V en 40D3

De aanvraag omvat:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

(derde openbaar onderzoek – gewijzigde documenten)

Stedenbouwkundige handelingen:

- het slopen van de panden Schoolstraat 14-26-28 (voornamelijk de bestaande school en haar bijgebouwen), van de bestaande elektriciteitscabine in de Schoolstraat,  van de woning Markt 90 en van de bijgebouwen van Markt 1, 2, 3 en 91

- de nieuwbouw van een administratief centrum, de nieuwbouw van 13 appartementen, de nieuwbouw van een elektriciteitscabine voor Eandis, de verbouwing van de bestaande brandweerkazerne tot 2 appartementen en de aanleg van de site met o.a. een boven- en ondergrondse parking met een totaalcapaciteit van 99 parkeerplaatsen

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen / activiteiten:

- rubrieknr. 12.2.1.: verplaatsen van een hoogspanningscabine naar de nieuwbouw van het administratief centrum

- rubrieknr. 53.2.2b.: bronbemaling ten behoeve van de bouwwerken

- rubrieknr. 55.1.1°: boringen ten behoeve van een beo-veld

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 18 juni 2020 tot en met 17 juli 2020.

OMV_2018007612

Markt 1
2590
Berlaar
03 410 19 00
Gesloten
Meer
Alles weergeven