WEB vzw

Begin 2020 is de vzw WEB een project gestart met de stad Lier. Dit project 'T3' dat staat voor taal,  talent en toekomst kadert binnen de ESF-oproep 457 bis. Het project is zo'n succes dat deze met een jaar werd verlengd (tot en met eind 2023). 

Via de vzw Mondiale Werken regio Lier zijn we in contact gekomen met de vzw WEB. Vooral omdat men van mening is dat ook inwoners van Berlaar, die geholpen worden door de vzw Mondiale Werken, gepaste hulp kunnen vinden in hun zoektocht naar werk via dit ESF-project. Na enkele gesprekken met de vzw is ook de Sociale dienst overtuigd van de meerwaarde voor sommige van onze anderstalige/analfabete cliënten. De expertise van de vzw WEB is ruimer dan de onze. 

Het project legt dus de focus op analfabeten en anderstaligen. Mensen met een meer dan normale achterstand tot de arbeidsmarkt waarbij dus een opleiding via de VDAB niet zomaar soelaas kan bieden. Een specifieke doelgroep die zeer moeilijk te begeleiden is omwille van de tijdsintensiviteit en de noodzaak aan aanklampend werken. Kortom, hulp is welkom omdat onze eigen trajectbegeleiding en hulp van VDAB tekort schiet. 

Een traject neemt 6 tot 9 maanden in beslag, maar wordt flexibel ingezet. 

Meer informatie over de vzw WEB, kan je hier terugvinden. In de bijlage 'T3 inhoudelijk' vind je meer informatie over het project en de resultaten tot nu toe. 

 

 

Samenwerking met vzw WEB en financiering i.k.v. ESF 47bis: project "T3" (RPO 23 september 2021, GR 21 september 2021)