vzw ERSV Provincie Antwerpen

ERSV staat voor Erkend Regionaal Samenwerkingsverband. 

De vzw Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Provincie Antwerpen (ERSV) als geheel heeft als doel de streekontwikkeling op gebied van werkgelegenheid en economie te bevorderen.

Concreet gebeurt dit door het inrichten van de organen SERR (Sociaaleconomische Raad van de Regio) en RESOC (Regionaal Sociaaleconomische Overlegcomité) in de arrondissementen Antwerpen, Mechelen en Kempen. Deze streekorganen hebben binnen de structuur een vrij grote autonomie en kunnen zodoende binnen de streek inhoudelijke initiatieven nemen om de missie waar te maken.

Meer info op de website.

Vertegenwoordiging:

  • algemene vergadering : Willy Beullens

Statuten

Toetredingsbesluit