VVSG

VVSG vzw is de afkorting van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De ledenorganisatie VVSG ondersteunt VVSG de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvolle dienstverlening.

VVSG is georganiseerd rond 3 opdrachten:

  • ondersteuning  & dienstverlening (informatie, advies, vorming en andere dienstverlening) aan de leden
  • belangenbehartiging
  • beweging van de eerstelijnsoverheid en netwerkorganisatie

Meer info vind je op www.vvsg.be

Vertegenwoordiging

  • Algemene vergadering
    • Vertegenwoordiger - schepen Stefaan Lambrechts
    • Plaatsvervangend vertegenwoordiger - schepen Nadine Boekaerts