Viering jubilea

Erkende Berlaarse verenigingen komen bij (een veelvoud van) hun 25-jarig of 10-jarig bestaan in aanmerking voor een huldiging en een subsidie.

 

25-jarig jubileum

Bij een jubileum van 25 jaar (of een veelvoud daarvan) kent het gemeentebestuur een toelage van 125 euro toe. Het gemeentebestuur ontvangt dan een delegatie van de vereniging in het gemeentehuis voor een huldiging met receptie.

De vereniging kan er ook voor kiezen om zelf een viering te organiseren. De vereniging wordt dan niet ontvangen in het gemeentehuis, maar ontvangt een bijkomende toelage (afhankelijk van het aantal leden).

 

10-jarig jubileum

Bij een jubileum van 10 jaar (of een veelvoud daarvan) ontvangt het gemeentebestuur een delegatie van de vereniging in het gemeentehuis voor een huldiging met receptie.

 

Voorwaarden

Om voor de viering van het jubileum in aanmerking te komen, moet de vereniging dit voor het einde van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de vereniging het jubileum viert bij de dienst Vrije Tijd aanvragen. Bij de aanvraag voeg je de nodige schriftelijke documenten om het jubileum te staven: oprichtingsdocumenten, krantenartikels, ... De vereniging die ervoor kiest zelf een viering te organiseren, voegt ook een volledige ledenlijst toe.

 

Nuttige documenten

- Toelagereglement

Aanvraagformulier