TMVS

TMVS is de afkorting van "Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services".

Vertegenwoordiging:

  • Algemene vergadering
    • Vertegenwoordiger gemeente - schepen Jan Hendrickx
    • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente - burgemeester Walter Horemans

Statuten (goedgekeurd in de BAV van 10 december 2019 en via MB van 4 maart 2020)

Oprichtingsakte

Meer info: www.farys.be