Vernieuwing om medische redenen

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Personen met een fysieke of een geestelijke beperking krijgen soms om medische redenen een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur. Meestal is hun rijbewijs maar vijf jaar geldig. Dat betekent dat ze elke vijf jaar een volledig nieuw rijbewijs moeten laten maken en ook de retributie opnieuw moeten betalen.

Omdat dit een discriminatie is ten opzichte van personen zonder fysieke of geestelijke beperking (die wel een onbeperkt rijbewijs krijgen), wordt de vernieuwing van een rijbewijs om medische redenen gratis afgeleverd. Je zal dan alleen de eerste keer dat je een aangepast rijbewijs om medische redenen aanvraagt moeten betalen.

Het gaat daarbij alleen om personen die een beperkt rijbewijs om medische redenen hebben (groep 1). Personen die een medisch attest groep 2 hebben, voor beroepsredenen (bezoldigd vervoer) of voor de categorieën C en D, zullen bij de vernieuwing nog steeds moeten betalen.

Personen die lijden aan een fysieke of geestelijke beperking zijn verplicht om hun rijbewijs te laten aanpassen aan de hand van een medisch attest groep 1 (meer info bij je geneesheer).

 

Meer info

Verantwoordelijke dienst