Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Een buitenlands, niet-Europees rijbewijs kan omgewisseld worden voor een Belgisch rijbewijs als dit rijbewijs in België erkend wordt en als de geldigheidsdatum niet verstreken is.

Omwisseling van een Europees, niet-Belgisch rijbewijs is niet verplicht. Je moet het wel laten kopiëren en registreren bij de dienst Burgerzaken. Zo kan je een nieuw rijbewijs aanvragen in geval van verlies of diefstal.

 

Wie?

Inwoners die in het bezit zijn van een geldig buitenlands rijbewijs.

 

Hoe aanvragen?

Een buitenlands rijbewijs moet een hele procedure doorlopen vooraleer het kan omgewisseld worden.

Na je aanvraag tot omwisseling moet het gemeentebestuur het rijbewijs eerst naar de politie sturen om de echtheid te controleren. In sommige gevallen moet het rijbewijs ook vertaald worden door een beëdigd vertaler.

 

Kosten

Een omwisseling van een buitenlands rijbewijs kost 26 euro. De kostprijs moet betaald worden bij de aanvraag.

 

Meer info

Meer informatie kan je vinden op:

- de website van FOD Mobiliteit en Vervoer

- de website van GOCA

 

Verantwoordelijke dienst