Voorlopig rijbewijs voor de categorieën A, C, D en E

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Voor de categorieën A (A1, A2, A), C, D en E bestaat het voorlopig rijbewijs model 3.

Dat voorlopig rijbewijs kan aangevraagd worden door de kandidaten voor een rijbewijs van voornoemde categorieën die geslaagd zijn in het theoretisch examen en een stage met begeleider willen doorlopen voor zij hun praktijkexamen afleggen.

Er worden maximum twee begeleiders vermeld op het voorlopig rijbewijs (met uitzondering voor de categorieën A). De begeleiders moeten hun gegevens invullen op de aanvraag voor het voorlopig rijbewijs en deze ondertekenen. Voor een aanvraag van een voorlopig rijbewijs categorie C en D moeten deze begeleiders gevalideerd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de begeleider.

De voorwaarden om begeleider te zijn kunnen afhankelijk zijn van de gevraagde categorie, maar elke begeleider moet minstens aan volgende voorwaarden voldoen:

- minstens zes jaar een Belgisch (of Europees) rijbewijs met de categorie van het aangevraagd voorlopig rijbewijs bezitten

- de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen

- niet als begeleider op een ander voorlopig rijbewijs vermeld geweest zijn binnen het jaar voor de afgifte van het voorlopig rijbewijs

 

Wie?

Voor inwoners die geslaagd zijn in het theoretisch examen en de minimumleeftijd van de gewenste categorie bezitten.

 

Hoe aanvragen?

Na een geslaagd theoretisch examen moet je een voorlopig rijbewijs persoonlijk aanvragen bij de dienst Burgerzaken. De aanvraag van een voorlopig rijbewijs duurt ongeveer vijf werkdagen.

Kosten

Een voorlopig rijbewijs kost 26 euro. De kostprijs moet betaald worden bij de aanvraag.

 

Wat moet je meebrengen?

Bij je aanvraag:

- een aanvraagformulier met vermelding van een geslaagd theoretisch examen voor de gewenste categorie

- een medisch attest (voor categorieën C en D)

Afhalen

Het rijbewijs moet persoonlijk afgehaald worden of met volmacht van de betrokkene.
Download het volmachtformulier 

 

Meer info

Bij verlies of diefstal van je rijbewijs moet je dit aangeven bij de politie. Je krijgt dan een attest van verlies of diefstal waarmee je een nieuw rijbewijs kan aanvragen bij je gemeente. Dat attest is geen vervanging van het rijbewijs, je mag er dus niet mee rijden!

In Berlaar kan je terecht bij de politiezone Berlaar-Nijlen.

 

Meer informatie over rijbewijzen kan je vinden op:

- de website van FOD Mobiliteit en Vervoer

- de website van GOCA

- Overzicht categorieën

 

Verantwoordelijke dienst