Retributiereglement op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom

Retributie op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom voor de jaren 2020 tot en met 2025 (gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 18 december 2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019)

 

 

Geldig tot en met 31 december 2019:

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom:

Retributiereglement op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)