Retributiereglement op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom

Op 17 december 2013 werd door de gemeenteraad een retributie goedgekeurd op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom:

Retributiereglement op het ruimen en in goede staat herstellen van grachten op private eigendom aanslagjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 (gepubliceerd op 13 januari 2014, gemeenteraadsbeslissing van 17/12/2013)