Retributie op de afgifte van administratieve stukken

Retributie op de afgifte van administratieve stukken voor de jaren 2020 tot en met 2025 (gepubliceerd op de raadpleegomgeving op 18 december 2019, goedgekeurd in de gemeenteraad van 17 december 2019)

 

Op 19 december 2017 werd door de gemeenteraad een belastingreglement goedgekeurd met betrekking tot de afgifte van administratieve stukken:

Belasting op de afgifte van administratieve stukken aanslagjaren 2018 en 2019 (gepubliceerd op 29 december 2017, gemeenteraadsbeslissing van 19/12/2017)