Projectvereniging Kempens Karakter

Berlaar maakt deel uit van de projectvereniging (intergemeentelijke samenwerking) Kempens Karakter. De gemeente participeert aan de deelwerkingen rond cultureel erfgoed en toerisme. 

Vertegenwoordiging:

  • Raad van Bestuur (wordt bepaald in de gemeenteraad van 19/3):
    • stemgerechtigd lid:
    • lid met raadgevende stem:
  • Stuurgroepen
    • cultuur:

Statuten

Oprichtingsakte