Projectvereniging Kempens Karakter

Berlaar maakt deel uit van de projectvereniging (intergemeentelijke samenwerking) Kempens Karakter. De gemeente participeert aan de deelwerkingen rond cultureel erfgoed en toerisme. 

Vertegenwoordiging:

  • Raad van Bestuur:
    • stemgerechtigd lid: Stefaan Lambrechts
    • plaatsvervangend stemgerechtigd lid: Ingeborg Van Hoof
    • lid met raadgevende stem: Giel Van de Zande
    • plaatsvervangend lid met raadgevende stem: Brend Van Ransbeeck

Statuten

Oprichtingsakte