Tijdelijk verblijf in het buitenland

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Als je tijdelijk in het buitenland verblijft door beroepsredenen of studies moet je dit melden bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

De tijdelijke afwezigheid wordt dan vermeld in je dossier en voorkomt dat je tijdens je afwezigheid ambtelijk geschrapt wordt uit het bevolkingsregister.

 

Meer info

Als je verhuist, moet je dit onmiddelijk melden aan IVAREM. Zo voorkom je dat je container niet geledigd wordt of dat er iemand anders op jouw kosten huisvuil kan meegeven. Je kan IVAREM bereiken via het gratis nummer 0800 90 441.

 

Verantwoordelijke dienst