Laatste wilsbeschikking

Iedereen heeft de mogelijkheid om in het rijksregister te laten registreren wat er na het overlijden moet gebeuren. Je kan zowel de wijze van lijkbezorging als het ritueel van de uitvaartplechtigheid kiezen. Je kan voortaan ook de gemeente kiezen waar je begraven, bijgezet of uitgestrooid wil worden.

 

Wie?

Inwoners (die minstens 16 jaar oud zijn) die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister.

 

Hoe?

De registratie van een laatste wilsbeschikking kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

De laatste wilsbeschikking kan vastgelegd worden na een persoonlijke verklaring bij de dienst Burgerzaken van je woonplaats.

Voor de wijze van lijkbezorging kan je kiezen uit volgende mogelijkheden:

- begraving van het stoffelijk overschot
- crematie gevolgd door begraving van de as op de begraafplaats
- crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats
- crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de strooiweide van de begraafplaats
- crematie gevolgd door verstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee
- crematie gevolgd door verstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee
- crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats
- crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats 

Voor het ritueel van de uitvaartplechtigheid kan je kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- een uitvaartplechtigheid volgens de Katholieke Godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Protestantse Godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Anglicaanse Godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Orthodoxe Godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Joodse Godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Islamitische Godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Vrijzinnige Godsdienst
- een uitvaartplechtigheid volgens de Neutraal Filosofische overtuiging

De verklaring kan op elk moment ingetrokken of veranderd worden door de betrokkene. Je kan er voor kiezen om alleen de wijze van lijkbezorging of alleen het ritueel van de uitvaartplechtigheid vast te leggen. Ook de plaats van begraving en het nummer van het contract opgemaakt bij een begrafenisondernemer kan geregistreerd worden. Na het overlijden kan de verklaring niet meer aangepast worden.

Voor meer details over de uitvaartplechtigheid kan je je wenden tot een begrafenisondernemer.

 

Wat moet je meebrengen?

- je identiteitskaart

 

Verantwoordelijke dienst