Huis-aan-huis afvalinzameling

De afvalophaling in Berlaar gebeurt door IVAREM (Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen). Als je daarover vragen hebt, kan je contact opnemen via het gratis nummer 0800 90 441. Ook voor andere vragen of opmerkingen in verband met afvalinzameling (glasbollen, tarieven, ...) kan je op dat nummer terecht.

DIFTAR: hoe werkt het?

Het huisvuil in Berlaar wordt ingezameld via het DIFTAR-systeem. Dat systeem wil niet alleen zorgen voor een correcte aanrekening van de kosten voor inzameling en verwerking, maar ook afvalpreventie stimuleren. Wie goed sorteert en afval voorkomt, zal namelijk minder betalen dan wie weinig inspanningen levert.

Hoe verloopt de huis-aan-huisophaling?

 - Provisie

Elk gezin betaalt vooraf een forfaitair bedrag op een provisierekening. Die rekening wordt gebruikt om de kosten voor het inzamelen en verwerken van het afval automatisch te verrekenen.

Als de provisie onder een bepaald bedrag zakt, stuurt IVAREM automatisch een betalingsuitnodiging om de provisie aan te zuiveren. Als de provisie onder nul euro zakt, zal je huisvuil niet meer opgehaald worden. Zuiver dus tijdig je provisie aan!

- Afvalcontainer of badge

Elk gezin ontvangt een container of een badge (om een ondergronds collectief systeem te gebruiken) die de huisvuilzak vervangt.

In elke container zit een chip waarop informatie staat. IVAREM kan op die manier nagaan van wie de container is. Op elke container kleeft ook een adressticker zodat je jouw eigen container makkelijk terugvindt.

- Inzamelwagen

Om de twee weken worden de containers aan huis opgehaald. Dat gebeurt door een speciale inzamelwagen die elke keer de chip van de container leest. De container wordt telkens ook tweemaal automatisch gewogen: éénmaal voor hij wordt leeg gemaakt en éénmaal erna. Zo registreert de wagen telkens het gewicht van het afval.

Gezinnen met een badge brengen hun afval zelf naar een ondergronds collectief systeem. Ook daar wordt de chip van de badge gelezen om de gegevens aan de juiste persoon te verbinden.

In het systeem worden de weeggegevens aan het juiste gezin gekoppeld zodat we precies kunnen nagaan hoe vaak en hoeveel afval er wordt aangeboden. Uit deze gegevens volgt dan een afvalfactuur.

Welke afvalstoffen worden aan huis opgehaald?

- Huisvuil: tweewekelijks via het DIFTAR-systeem.

- PMD: tweewekelijks via de blauwe PMD-zak.

- Papier en karton: éénmaal per maand.

- Grof huisvuil: alleen op aanvraag via 0800 90 441. Je betaalt 20 euro per adres en 0,39 euro per kilogram. (Beheer werd in 2014 overgedragen aan IVAREM)

- Oude metalen: alleen op aanvraag via 0800 90 441.

- Textiel: viermaal per jaar door Kringwinkel Zuiderkempen.

Papier en karton en oude metalen worden gratis opgehaald. Voor PMD koop je speciale zakken. Die kan je verkrijgen aan het onthaal in het gemeentehuis en bij het containerpark (1,5 euro per rol van 10 zakken).

GFT-afval wordt in Berlaar niet aan huis opgehaald.

Voor een volledig overzicht van de ophaaldata kan je de afvalkalender en de website van IVAREM raadplegen.

Naar de website van IVAREM

 

Kosten:

Zie ook