Euthanasie

Ongeneeslijk zieke personen kunnen onder bepaalde voorwaarden een schriftelijk verzoek tot euthanasie indienen. Maar je kan ook een voorafgaande wilsverklaring vastleggen voor het geval je in een situatie terecht komt waarbij je zelf je wil niet meer kan uitdrukken. Alleen wanneer je in een onomkeerbare coma bent, kan euthanasie toegepast worden zonder verzoek van de betrokkene.

Sinds 1 september 2008 kan elke meerderjarige een wilsverklaring voor euthanasie laten registreren bij het gemeentebestuur.

De wilsverklaring is ook geldig als er geen gebruik gemaakt wordt van de registratie.

 

Wie?

Elke meerderjarige persoon die een rijksregisternummer heeft, kan zijn wilsbeschikking laten registreren.

 

Waar?

De registratie van de wilsverklaring moet gebeuren bij een Belgisch gemeentebestuur.

 

Hoe?

De registratie van een wilsverklaring euthanasie kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

Om de wilsverklaring te laten registreren, breng je het ingevulde formulier mee naar het gemeentehuis.

De wilsverklaring moet verplicht worden vastgelegd in aanwezigheid van twee meerderjarige getuigen van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij het overlijden van de betrokkene.

De vertrouwenspersoon mag eventueel één van de getuigen zijn. Je behandelende arts of leden van je verplegend/verzorgend team kunnen nooit optreden als vertrouwenspersoon! Het is niet de bedoeling dat deze vertrouwenspersoon tijdens de wilsonbekwaamheid van de verzoeker beslissingen in diens naam neemt. De taak van de vertrouwenspersoon bestaat er daarentegen in om op het ogenblik dat de verzoeker wilsonbekwaam is en er sprake zou kunnen zijn van een toepassing van euthanasie, de behandelende arts op de hoogte te brengen van de wil van de betrokkene.

De getuigen en de vertrouwenspersoon moeten niet aanwezig zijn op het gemeentehuis voor de registratie. Alle partijen moeten het formulier ondertekend hebben, mét datum van ondertekening, voor het geregistreerd kan worden.

 

Registratie

De registratie gebeurt door de gemeenteambtenaar rechtstreeks op de website van de FOD Volksgezondheid. Na registratie krijg je een ontvangstbewijs en een kopie van de door de gemeenteambtenaar ondertekende wilsverklaring.

De registratie geldt niet voor zogenaamde negatieve wilsverklaringen waarin de betrokkene kan aangeven welke behandelingen, zoals kunstmatige beademing, hij niet meer wenst te ondergaan als hij het zelf niet meer kan vragen. Deze kan je registreren, mits betaling van lidgeld (40 euro), bij Recht op Waardig Sterven (www.rws.be) in Antwerpen. De brochure is te verkrijgen op het gemeentehuis.

 

Meer info

Meer informatie over euthanasie:

- de website van de FOD Volksgezondheid

- de website van LEIF

 

Verantwoordelijke dienst