Erkenning

De erkenning van een kind is een wettelijke bekentenis van vader-, meemoeder- of moederschap. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van de erkenning.

De erkenning kan op verschillende tijdstippen gebeuren:

- vóór de geboorte van het kind (het kind moet wel reeds verwekt zijn)

- op elk moment in het leven van het kind

- na het overlijden (als het kind zelf nog geen afstammelingen heeft, moet de erkenning binnen het jaar na de geboorte gebeuren)

 

Wie kan een kind erkennen?

Bij een ongehuwd paar wordt een kind meestal erkend door de vader/meemoeder. Er is steeds toestemming nodig van de moeder en/of het kind:

- als het kind wordt erkend vóór de geboorte of vooraleer het de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, moet alleen de moeder toestemmen
- als het kind erkend wordt in de leeftijd begrepen tussen 12 en 18 jaar moeten zowel de moeder als het kind zelf toestemmen
- als het kind meerderjarig is, moet alleen het kind zelf toestemmen

 

Waar?

Je kan een kind erkennen:

  • bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van de vader, (mee)moeder, of het kind;
  • in de verblijfplaats van één van hen;
  • in de geboorteplaats van het kind;
  • in Brussel.

 

Hoe aanvragen?

Een erkenning kan enkel NA AFSPRAAK !
Je kan een afspraak maken op volgende manieren:
- via mail naar burgerzaken@berlaar.be
- telefonisch via het nummer 03 410 19 00.

Moeder (en/of kind ouder dan 12 jaar) en vader/meemoeder moeten zich met identiteitskaarten aanbieden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Als het om een ongeboren kindje gaat, moet je ook een doktersattest voorleggen waaruit de zwangerschap blijkt.

De documenten dienen aangevraagd te worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er wordt dan een akte aangifte van erkenning opgemaakt alvorens de eigenlijke akte van erkenning opgesteld wordt. Die dienen door alle partijen ondertekend te worden. Je krijgt ook enkele uittreksels van de erkenningsakte mee.

Als de moeder gehuwd of recent gescheiden is, zijn er allerlei procedures die doorlopen moeten worden vooraleer de erkenning kan gebeuren. Je doet er in dat geval goed aan extra informatie in te winnen bij onze dienst Burgerzaken.

 

Verantwoordelijke dienst