Afschriften en uittreksels

Een afschrift is een volledige weergave van de tekst in de akte. Een uittreksel is een weergave van de essentiële elementen van de akte.

 

Wie?

Volgende personen kunnen zonder toelating van de rechtbank een eensluidend afschrift van een akte jonger dan 100 jaar krijgen:

- betrokkene (of met volmacht van betrokkene)

- bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn

- echtgenoot of overlevende echtgenoot

- erfgenamen

- notaris

- advocaat

- openbare overheden

- wettelijke vertegenwoordiger

Iedereen kan een uittreksel zonder afstamming van een akte jonger dan 100 jaar en zonder toelating van de rechtbank krijgen.

 

Welke akten?

Je kan van alle akten van de burgerlijke stand een afschrift of een uittreksel aanvragen.

 

Waar aanvragen?

- de geboorteakte vraag je aan in de gemeente van je geboorte

- de huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk voltrokken is

- de echtscheidingsakte in de gemeente waar het huwelijk voltrokken is

- de overlijdensakte in de gemeente van overlijden of de gemeente van de laatste woonplaats

- alle andere akten in de gemeente waar de akte is opgesteld

 

Nuttige documenten:

- Volmachtformulier

 

 

Verantwoordelijke dienst