Afschriften en uittreksels

Een afschrift is een volledige weergave van de tekst in de akte. Een uittreksel is een weergave van de essentiële elementen van de akte.

 

Wie?

Volgende personen kunnen zonder toelating van de rechtbank een eensluidend afschrift van een akte jonger dan 100 jaar krijgen:

- betrokkene (of met volmacht van betrokkene)

- bloedverwanten in de opgaande of neerdalende lijn

- echtgenoot of overlevende echtgenoot

- erfgenamen

- notaris

- advocaat

- openbare overheden

- wettelijke vertegenwoordiger

Iedereen kan een uittreksel zonder afstamming van een akte jonger dan 100 jaar en zonder toelating van de rechtbank krijgen.

 

Welke akten?

Je kan van alle akten van de burgerlijke stand een afschrift of een uittreksel aanvragen.

 

Waar aanvragen?

Een akte van de Burgerlijke Stand kan bekomen worden in eender welke Belgische gemeente.

 

Nuttige documenten:

- Volmachtformulier

 

 

Verantwoordelijke dienst