Adreswijziging vanuit een andere gemeente (of het buitenland)

Onze diensten werken op afspraak. Een afspraak bij de dienst Burgerzaken maken, kan via:

Als je van een andere gemeente (of het buitenland) naar Berlaar verhuist, moet je binnen de acht dagen je adreswijziging melden bij de dienst Burgerzaken. De wijkagent komt dan controleren of je effectief op het aangegeven adres verblijft. De datum van je aangifte is de officiële datum waarop je wordt ingeschreven op het nieuwe adres.

Wie?

Een adreswijziging moet aangegeven worden door een meerderjarig gezinslid.

Hoe aangeven?

Een adreswijziging kan op verschillende manieren aangegeven worden:

- persoonlijk aan het loket in het gemeentehuis

- per brief gericht aan de dienst Burgerzaken, Markt 1 in Berlaar

- per mail via burgerzaken@berlaar.be

- online via de website van het rijksregister

Voor je adreswijziging hebben we alleszins volgende gegevens nodig: je naam en voornaam, je rijksregisternummer (terug te vinden op de achterzijde van je identiteitskaart), de naam en voornaam van alle gezinsleden die mee verhuizen, je vorig adres, je nieuw adres, je telefoonnummer, of je al dan niet met iemand gaat samenwonen op het nieuw adres en met wie, vanaf wanneer je op het nieuw adres verblijft.

Wat moet je meebrengen?

- Je identiteitskaart

- Eventueel de identiteitskaarten van de gezinsleden die mee verhuizen

Meer info

Om je adreswijziging online aan te vragen, heb je een kaartlezer en de nodige eID-software nodig. Na de controle van je aanvraag moet je wel nog naar het gemeentehuis komen om je identiteitskaart te wijzigen.

Verantwoordelijke dienst