Participatiemoment Trage Wegen

Participatieavond Trage Wegen

Op maandag 8 februari organiseren we een participatieavond waarbij we samen met omwonenden, eigenaars, gemeentebesturen, landbouwers, fietsers en wandelaars nagaan of onderhoud, openstelling en/of herstel van de geïnventariseerde trage wegen in Berlaar nodig en wenselijk is. Daarna bundelen we de adviezen en bekijken we welke werken kunnen worden uitgevoerd. Uiteraard is jullie input, als toekomstige gebruiker, hierbij cruciaal!

Via onderstaande link kan je vanaf 19.30 uur deelnemen aan de digitale participatieavond (via Microsoft Teams, je kan deelnemen via de app of via je browser).

Neem deel aan het participatiemoment