OVSG

OVSG is de afkorting van Onderwijsvereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.

De ledenorganisatie OVSG ondersteunt OVSG de steden en de gemeenten bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

OVSG biedt:

  • dienstverlening aan lokale besturen en hun scholen
  • vorming en begeleiding aan stedelijke en gemeentelijke scholen, academies en centra voor leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs
  • belangenbehartiging via vertegenwoordiging en overleg om de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs te vrijwaren

Vertegenwoordiging

  • Algemene vergadering
    • Vertegenwoordiger - schepen Suzy Put