Opportuniteitsadvies kinderopvang

Sinds 1 januari 2022 is het voor nieuwe organisatoren van een kinderopvang verplicht om een opportuniteitsadvies aan te vragen bij het lokaal bestuur voor:

  • de opstart van een groepsopvang;
  • de verhuis van een bestaande locatie binnen de gemeente;
  • de uitbreiding van een bestaande locatie vanaf 9 plaatsen.

Het hebben van een voldoende aanbod kinderopvang in Berlaar is belangrijk. Het is daarbij belangrijk dat het aanbod toegankelijk is voor deze gezinnen en op een goede manier is gespreid over de gemeente.

Daarom is het geven van een kwaliteitsvol advies waardevol. Het verhoogt de duurzaamheid van startende organisatoren kinderopvang gezien de organisator weet waaraan hij/zij begint én tevens een goed inzicht heeft in de lokale context.

De adviesopdracht van het lokaal bestuur is vastgelegd in:

  • het Besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2013 (BS 18 juni 2013) houdende het lokaal beleid kinderopvang.
  • het Besluit van de Vlaamse regering van 29 januari 2021 tot wijziging van de regelgeving over de voorwaarden en procedure in het kader van de toekenning van een vergunning of subsidie aan een organisator van kinderopvang en buitenschoolse opvang en over voorwaarden voor het lokaal bestuur in het kader van het lokaal beleid kinderopvang.

Bij het opstellen van het advies moet rekening gehouden worden met vooraf bepaalde criteria die transparant, objectief en relevant zijn om de opportuniteit te beoordelen.

Bijlagen

Criteria en procedure aanvraag kinderopvang

Criteria en procedure uitbreiding kinderopvang

Aanvraagformulier opportuniteitsadvies