Nuttige links

Natuur

Natuurpunt: Natuurpunt staat voor een leefbare wereld voor zowel mens, dier als plant. Daartoe leveren zij inspanningen door het inrichten en beheren van gebieden waar de natuur haar plaats krijgt.

JNM: de Jeugbond voor Natuur en Milieu is een vereniging voor jongeren die op de één of andere manier geïnteresseerd zijn in milieu of natuur.

CVN vzw: Het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie organiseert al meer dan 40 jaar cursussen voor volwassenen over natuur en milieu.

Duurzaam wonen

VIBE vzw: (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen) informeert over gezond en milieuverantwoord bouwen en wonen. Op de site wordt een uitgebreid gamma aan onderwerpen behandeld die hiermee te maken hebben.

Kamp C: Als je plannen hebt om te (ver)bouwen en dit op een duurzame wijze wil doen, ben je bij Kamp C, het Provinciaal Centrum Duurzaam Bouwen en Wonen, beslist op het juiste adres.

CeDuBo: De vzw Centrum Duurzaam Bouwen (CeDuBo) is een informatie- en coördinatiecentrum en wenst het duurzaam bouwen op grote schaal te promoten en in praktijk te brengen.

Bouwwijzer: Met de BouwWijzer kan je jouw bouwplannen of woning doorlichten op vlak van energieverbruik, waterverbruik en duurzame materialen. De BouwWijzer is er voor gemeentebesturen, particulieren, verenigingen en buurtcomités.

Ecohuis Antwerpen: Het EHA! laat je milieubewust leven op een heel andere manier kennen. Je krijgt er haalbare tips die je meteen ook thuis kan toepassen. (Ver)bouwen, wonen, inrichten, consumeren en nog veel meer ...

MilieuAdviesWinkel: De gratis advieswinkel voor duurzaam leven en wonen. Er wordt getracht praktijkgerichte antwoorden te geven op alle mogelijke vragen over bouwen, verbouwen, leven, wonen, consumeren, voeding, mobiliteit, enzovoort.

Kringwinkel Zuiderkempen: Door 'afgedankt' meubilair en andere huisraad op te halen en opnieuw ter beschikking te stellen, voorkomt de kringwinkel dat er onnodig veel op de vuilnisbelt terechtkomt. Bovendien kunnen dergelijke producten vaak voor een erg schappelijke prijs aangeschaft worden. De kringloopwinkel die in Berlaar jouw afgedankte spullen komt ophalen is gevestigd in Heist-op-den-Berg.

Duurzame producten

FSC® Belgium: Opgericht door vertegenwoordigers uit economische, sociale en ecologische hoek, met als doel verantwoord bosbeheer wereldwijd te ondersteunen door gecertificeerd hout te promoten in België. Hét aanspreekpunt voor al je vragen i.v.m. het FSC-label, het best gekende label voor duurzaam gewonnen hout. Neem ook een kijkje op www.ikzoekfsc.be en zoek gericht naar FSC hout- en papierproducten.

Milieukoopwijzer: deze site bevat praktische informatie over leveranciers en handelaars van kantoormateriaal, poetsproducten, voeding, papier, waterverbruik en verlichting met een duidelijk duurzaam aspect. Daarnaast verschaft de website ook informatie over hoe je bepaalde producten moet gebruiken en worden er handige algemene tips gegeven.

Zonder is gezonder: sinds jaar en dag worden pesticiden gebruikt om ongewenste planten of plagen te lijf te gaan. Die producten werken goed, maar vaak wordt er meer gedood dan alleen de bedoelde plaaggeesten. Bovendien spoelen de dure bestrijdingsmiddelen bij een regenvlaag met het regenwater mee de riool of de gracht in. Zo komen ze in het oppervlaktewater, de bodem en in het grondwater terecht. Omdat pesticiden en de afbraakproducten ervan schadelijk kunnen zijn, horen ze niet thuis in het leefmilieu. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat bij de productie van drinkwater steeds moeilijker wordt en zelfs eigen gekweekte groenten sporen van giftige stoffen bevat. Het is dus beter om de vervuiling te voorkomen.