Verkeersveilig in Berlaar, met vanaf april trajectcontroles die de snelheidslimiet afdwingen

Samen met de lokale politiezone Berlaar-Nijlen start het lokaal bestuur vanaf april 2024 met trajectcontroles. Die trajectcontroles komen op enkele belangrijke invalswegen en zijn er in de eerste plaats om iedereen aan te moedigen om zich aan de opgelegde maximumsnelheid te houden. 

Eind 2023 werden er in vier straten in Berlaar ANPR-camera's geplaatst. Deze camera’s staan in de Stationsstraat, de Itegembaan, de Melkouwensteenweg en de Smidstraat. Omdat dat ook vier belangrijke invalswegen zijn, komen de camera’s op die plek niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de verkeersleefbaarheid en de algemene veiligheid van het dorp ten goede. 

Vaak wordt er met argusogen naar trajectcontroles gekeken, maar studies hebben aangetoond dat op wegen met trajectcontroles het aantal snelheidsovertreders daalt, het aantal zware snelheidsovertreders zeer sterk daalt en het aantal ongevallen ook daalt. 

De locaties voor deze trajectcontroles werden bepaald op basis van klachten van burgers over overdreven snelheid gecombineerd met analyses door de dienst Mobiliteit van het lokaal bestuur en de lokale politiezone. 

Eventuele boetes worden uitgeschreven door GAS Rivierenland, maar als lokaal bestuur hopen we dat er geen enkele boete moet uitgeschreven worden. Het gaat om woonzones waar het in een dorp als Berlaar niet aangewezen is om een hoge snelheid te halen. In de meeste van deze zones geldt er een snelheidsbeperking van 50 km/uur. In de Stationsstraat werd die snelheid verlaagd tot 30 km/uur omdat er op bijna elk moment van de dag veel fietsers in de straat rijden (naar school, naar werk, naar station, ...). Door de snelheidslimiet te respecteren, zorg je niet alleen mee voor een veiliger Berlaar, maar hoef je je ook geen zorgen te maken over een eventuele boete. 

De trajectcontroles zijn operationeel vanaf 1 april 2024. 

Veelgestelde vragen

- Waarom installeren het lokaal bestuur en de politiezone trajectcontroles?

Snelheidslimieten zijn er in de eerste plaats om jou en andere weggebruikers te beschermen. Trajectcontroles zijn er om iedereen aan te moedigen om zich aan de opgelegde maximumsnelheid te houden. Op die manier kunnen we het aantal verkeersslachtoffers verder doen dalen.

Studies tonen alleszins aan dat trajectcontroles het aantal snelheidsovertreders doet dalen, het aantal zware snelheidsovertreders sterk doet dalen en het aantal ongevallen doet dalen.

In aanvulling op de permanente trajectcontroles blijven gerichte, mobiele controles mogelijk en blijven we werken aan een betere weginfrastructuur.

- Waar komen er trajectcontroles?

Er komen trajectcontroles in de Stationsstraat (zone 30), de Itegembaan (zone 50), de Melkouwensteenweg (zone 50) en de Smidstraat (zone 50).

- Wat is een trajectcontrole?

Een trajectcontrole werkt met een ANPR-camera, die nummerplaten kan herkennen. Op het begin- en eindpunt van een traject maakt de camera een foto van je auto. Op basis van het tijdsinterval tussen die twee foto’s wordt je gemiddelde snelheid bepaald. Als die te hoog is, krijg je een boete.

Alle ANPR-camera’s in België moeten verplicht aangesloten worden op de nationale AMS-server. Politiezones kunnen zo hits ontvangen wanneer er nummerplaten geseind staan of verdacht zijn.

- Wat is het verschil met een flitscamera?

Een trajectcontrole is een systeem waarbij de gemiddelde snelheid over een langere afstand wordt gemeten. Het effect van een trajectcontrole is anders dan bij flitspalen. In de buurt van flitspalen remmen bestuurders soms plots af om daarna weer op te trekken. Trajectcontrole zorgt voor een gelijkmatige verkeersstroom en een rustiger wegbeeld.

- Waarom werden bovenstaande locaties uitgekozen?

De locaties voor deze trajectcontroles werden bepaald op basis van klachten van burgers over overdreven snelheid gecombineerd met analyses door de dienst Mobiliteit van het lokaal bestuur en de lokale politiezone. 

Er werden invalswegen met veel doorgaand verkeer gekozen. Op die manier hebben ze een positief effect op de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid van het hele dorp. De ANPR-camera’s helpen verder ook bij politionele taken, zoals het opsporen van niet-gekeurde, niet-verzekerde of gestolen voertuigen.

- Wanneer werken de trajectcontroles?

In maart worden de toestellen geijkt, om ervoor te zorgen dat alles perfect werkt en alle snelheden volledig correct gemeten worden. De trajectcontroles zijn daardoor vanaf begin april actief.

- Werken de trajectcontroles 24/24 uur en 7 dagen op 7?

Ja, het lokaal bestuur van Berlaar zet maximaal in op verkeersveiligheid. Alleen een constante controle en het juiste gevolg bij niet-naleving kan leiden tot de gewenste gedragsverandering.

- Waarom verlaagt het lokaal bestuur de maximumsnelheid in de Stationsstraat naar 30 km/uur?

Sinds 1 januari 2024 geldt er in de Stationsstraat een maximumsnelheid van 30 km per uur. Deze rijbaan is een belangrijke verbindingsweg richting station en het nieuwe Hoppinpunt. De baan wordt daardoor vaak gebruikt door zwakke weggebruikers. Aanvullend op de brede fietssuggestiestroken werd er daarom gekozen om de maximumsnelheid hier te verlagen.

We hopen hierdoor voor een veiligere verkeerssituatie te zorgen.

- Kan je meerdere boetes krijgen op dezelfde dag?

Het lokaal bestuur streeft naar een gedragswijziging bij volhardende snelheidsovertreders. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Vandaar dat één snelheidsovertreder op eenzelfde dag op hetzelfde of op een ander tracé meerdere boetes kan oplopen. Hiermee wordt een duidelijk signaal gegeven: de snelheidslimiet is de veiligheidslimiet.

- Ontvang ik de boetes via het lokaal bestuur van Berlaar?

Voor de verwerking van de boetes wordt er samengewerkt met GAS Rivierenland. Je ontvangt de boetes dan ook via een brief van GAS Rivierenland. Je kan verder bij hen terecht voor betaling en bezwaar.

 

Gepubliceerd op 13/03/2024