Rijbewijs in bankkaartmodel 10 jaar geldig, papieren rijbewijs onbeperkt

Via diverse nieuwssites werd er de afgelopen dagen gecommuniceerd over de geldigheid van rijbewijzen. Omdat we ook als lokaal bestuur hierover intussen vragen kregen van onze inwoners willen we graag het volgende verduidelijken.

Rijbewijs in bankkaartmodel: slechts 10 jaar geldig

Sinds 7 juli 2010 wordt in België het elektronische Europese rijbewijs in bankkaartmodel uitgereikt. Dat rijbewijs is slechts 10 jaar geldig. Na 10 jaar moet je het rijbewijs laten vernieuwen bij de gemeentelijke diensten.

In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten ontvang je geen waarschuwingsbrief wanneer de geldigheidsduur van je rijbewijs bijna verstreken is. Je zal dus zelf de einddatum moeten nakijken.

Is jouw rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig? Maak dan een afspraak bij de dienst Burgerzaken via het webloket. Een nieuw rijbewijs kost €25 en kan je na vijf werkdagen gaan afhalen in het gemeentehuis.

Papieren rijbewijs: onbeperkt geldig

Het vroegere 'papieren' rijbewijs is momenteel levenslang geldig en moet je niet verplicht omwisselen voor een bankkaartmodel, op voorwaarde dat het document in goede staat is, alle tekst leesbaar is en de foto op het rijbewijs overeenkomt met het huidige uitzicht van de houder.

Gepubliceerd op 10/08/2022