Opgelet: phishingmails rioolbelasting en afvalstoffenheffing 2021 in omloop

Ontving je recent een e-mail van een incassobureau uit Vosselaar over een achterstallige betaling voor de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting in 2021? Ga daar niet zomaar op in, het gaat hier over phishing.

In de mail is er sprake van 'executoriaal beslaglegging' en wordt er aangegeven dat je gemeente de vordering i.v.m. een aanmaning voor de achterstand voor de afvalstoffenheffing aan het incassobureau heeft overgedragen.

In de mail staat verder een uitnodiging tot betaling. Doe dat zeker niet, want het gaat over een poging tot phishing. Het lokaal bestuur werkt niet samen met het incassobureau in wiens naam de mail verstuurd werd.

Meer tips om phishing te herkennen, kan je lezen op www.safeonweb.be.

 

Gepubliceerd op 17/06/2022