Jaarrekening 2022 sluit af met positief saldo

De jaarrekening geeft een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van een lokaal bestuur. Zo schetst het document ook een beeld van de financiële situatie. In de zitting van juni stelden de raadsleden de jaarrekening van 2022 vast. Die sluit af met een positief saldo van 2 126 825 euro.

Bij het afsluiten van de jaarrekening blikken we terug op de ontvangsten, de uitgaven en de prestaties van het afgelopen jaar. Net als alle handelaars, ondernemingen en particulieren ontsnapt ook een lokaal bestuur niet aan hoge energieprijzen en inflatie. De uitgaven kenden daardoor een stijging van 15 procent ten opzichte van het voorgaande jaar, maar omdat ook de ontvangsten stegen met 5 procent blijft het eindsaldo wel positief.

Uitgaven en ontvangsten

In 2022 bedroegen de ontvangsten van het lokaal bestuur 19 166 184 euro. De ontvangsten stegen daardoor met 5 procent ten opzichte van 2021. Het merendeel van die ontvangsten kwam uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing (3 803 456 euro), de aanvullende personenbelasting (4 369 406 euro) en de werkingssubsidies (8 472 637 euro).

De exploitatieontvangsten hebben een realisatiegraad van 101 procent. Dat betekent dat ze heel dicht aanleunen bij de geraamde ontvangsten in het meerjarenplan.

De uitgaven van het lokaal bestuur kenden dan weer een globale stijging van 15 procent. Door de hoge inflatie en de enorme energiekosten zijn vooral de goederen en diensten en de bezoldigingen stevig gestegen. In 2022 was de bestedingsgraad 92 procent. Dat is hoger dan in 2020 en 2021 toen de bestedingsgraad nog 88 procent bedroeg.

Investeren in een beter Berlaar

Het lokaal bestuur gebruikt de middelen die het ter beschikking heeft om Berlaar beter te maken. In 2022 werd er zo onder meer geïnvesteerd in de aanleg van veilige fietspaden (1 091 789 euro), de verdere restauratie van de Sint-Pieterskerk (561 354 euro), de aanleg van een kunstgrasterrein op het sportcentrum Doelvelden (400 000 euro) en diverse onderhouds- en herstellingswerken aan de wegen (226 155 euro).

In totaal werd er zo voor 3 994 871 euro geïnvesteerd. 

Gecumuleerd resultaat zorgt voor spaarpot van 7 171 859 euro

Ondanks de grote stijging bij de uitgaven sloot de jaarrekening af met een positief saldo van 2 126 825 euro. Als we dit bij alle overschotten van de vorige jaren optellen, komen we tot een spaarpot van 7 171 859 euro (gecumuleerd resultaat).

De komende jaren staan er nog enkele grote projecten op de planning, zoals de heraanleg van de Marktomgeving, de nieuwe sporthal op sportcentrum Doelvelden en de bouw van een Nieuw Administratief Centrum. De reserve die we opgebouwd hebben, zal op dat vlak zeker nuttig besteed worden.

Een grote onbekende voor de toekomst blijft echter de evolutie van de inkomsten. De beleidsmarge voor de volgende jaren zal in sterke mate bepaald worden door externe (economische en demografische) factoren waarop het lokaal bestuur geen vat heeft.

In 2022 werd er onder meer 561 354 euro geïnvesteerd in de verdere restauratie van de Sint-Pieterskerk, werd er 1 091 789 euro uitgegeven aan veiligere fietspaden, onder meer in Hemelshoek, kwam er voor 400 000 euro een kunstgrasveld op sportcentrum Doelvelden en werd het dodenhuisje op de begraafplaats in Berlaar-Centrum voor zo'n 83 693 euro opgelapt.

Gepubliceerd op 21/08/2023