Herinrichting van de Markt: van ideeën naar ontwerp

In maart, april en mei 2021 organiseerde het lokaal bestuur een burgerbevraging over de herinrichting van het dorpscentrum. We gingen daarbij op zoek naar wat de Berlaarnaar van de Marktomgeving verwacht en welke functies daar zeker noodzakelijk zijn.

In de maanden die volgden, gingen we met deze aandachtspunten en suggesties aan de slag. Er werd onderzocht wat haalbaar is en wat niet en hoe we een zo goed mogelijk evenwicht konden vinden in alle verwachtingen.

Het resultaat is een ontwerp voor de heraanleg van de dorpskern van Berlaar-Centrum. Dat plan is gebaseerd op de informatie die we via de burgerbevraging, de Toekomstcafés en overlegmomenten met handelaars en gemeenteraad verzamelden. We stellen het graag aan je voor via de link onderaan.

De mening van onze inwoners, en de gebruikers van het dorpscentrum, blijft uiteraard belangrijk. We koppelen via dat platform daarom niet alleen terug, maar willen jullie ook in latere fases blijven betrekken.

Naar samen.berlaar.be

Gepubliceerd op 30/03/2022