Bewaar de tuin in je voortuin: informeer je over toegestane verhardingen!

Overweeg je om je voortuin te verharden? Besef dan dat je hiervoor een vergunning van het lokaal bestuur nodig hebt. Zelfs voor het aanleggen van waterdoorlatende verhardingen is een vergunning verplicht. De voortuin moet zoveel mogelijk als tuin ingericht worden.

De voorbije maanden ontving het lokaal bestuur heel wat meldingen over inwoners die hun volledige voortuin verhard hebben. Ze doen dat om het onderhoud te beperken of om bijvoorbeeld een parkeerplaats te voorzien voor hun woning.

Die verhardingen gebeuren echter niet altijd volgens de regels. Om een verharding aan te leggen heb je namelijk een vergunning nodig. Zelfs als het om een waterdoorlatende verharding gaat. Een onvergunde verharding is een misdrijf en strafbaar.

Contacteer de dienst Omgeving

Verhardingen hebben een negatieve invloed op onze woonomgeving. Als lokaal bestuur willen we ons steentje bijdragen aan het klimaatverhaal en voortuinen zoveel mogelijk als tuinen laten inrichten. Dat wil zeggen dat er voldoende groen, op teelaarde, aanwezig moet zijn. Het gebruik van kiezels of steentjes, dolomiet of kunstgras is daardoor niet toegelaten. Op die manier houden we Berlaar landelijk en groen.

Overweeg je om je voortuin te verharden?

Neem dan eerst contact op met de dienst Omgeving (omgeving@berlaar.be of 03 410 19 00). Samen met hen bekijk je wat er toegelaten is en wat niet. Hou hier zeker rekening mee, want onvergunde verhardingen kunnen voor grote, niet voorziene kosten zorgen.

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's:

Gepubliceerd op 21/10/2019