Bevraging digitale raadpleegomgeving: wil je weten wat over jouw buurt beslist wordt?

Samen met enkele andere gemeenten organiseert Berlaar een bevraging over de toegankelijkheid van de beslissingen van het lokaal bestuur.

Dagelijks nemen het college van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad namelijk beslissingen die direct of indirect een invloed hebben op jouw leven. 

Via deze bevraging polsen we graag naar jouw mening over wat jij wil weten over deze beslissingen en op welke manier je daarvan op de hoogte wil blijven.

Jouw deelname aan deze korte bevraging is belangrijk, omdat je ons zo helpt om ervoor te zorgen dat de deze informatie transparant en effectief is. 

Vul de bevraging hier in

Heb je geen toegang tot het internet? Dan kan je een formulier vragen aan het onthaal in het gemeentehuis. 

Gepubliceerd op 16/04/2024