Jaarrekening gemeente

De gemeente stelt haar jaarrekening elk jaar opnieuw vast.