Huursubsidie herbruikbare materialen

Studies rond eet- en drinkgerei op evenementen tonen aan dat herbruikbare bekers naast een lagere impact op het milieu, minder afval en propere terreinen ook voor minder zwerfvuil rond het evenement zorgen. Op Europees en federaal niveau werden er daarom al enkele richtlijnen genomen over het gebruik van plastic wegwerpbekers. Op 10 februari 2023 verleende ook de Vlaamse regering een tweede principiële goedkeuring voor een aantal wijzigingen.

Wat wijzigt er?

  • Sinds 15 juni 2023 is het op evenementen verboden om drank te serveren in recipiënten voor éénmalig gebruik. Als de organisator een systeem voorziet dat garandeert dat minstens 95% van de eenmalige recipiënten gescheiden wordt ingezameld voor recyclage, kunnen petflessen en blikjes nog gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2025 valt ook die uitzondering weg en is het serveren van drank in recipiënten voor eenmalig gebruik bij evenementen volledig verboden.
  • Bij het gebruik van herbruikbare recipiënten en herbruikbaar cateringmateriaal, behalve wanneer ze uit glas of porselein bestaan, is het verplicht om in een systeem te voorzien dat garandeert dat minstens 90% ervan wordt ingezameld voor hergebruik. Die verantwoordelijkheid ligt bij de organisator.

Voor 2023 geldt er weliswaar nog een uitzondering. Via het formulier op www.berlaar.be/herbruikbaarmateriaal kan je een uitzondering aanvragen. Dat formulier stuur je naar groenevent@ovam.be en evenementen@berlaar.be met in de titel ‘Uitzondering evenement xx’.

Je kan alleen een uitzondering aanvragen op basis van volgende gronden:
  • Ondanks tijdige en behoorlijke inspanningen voor een bepaald evenement is er onvoldoende capaciteit aan herbruikbare recipiënten en/of wasfaciliteiten beschikbaar.
  • De organisator heeft nog beschikbare stocks wegwerpbekers ter beschikking.

Subsidie voor huur herbruikbare materialen

Het lokaal bestuur voorziet een ondersteuning voor verenigingen en organisaties die evenementen organiseren. Die ondersteuning bestaat uit een gedeeltelijke terugbetaling van de kosten voor de huur, de reiniging en het transport van herbruikbare materialen.

Meer informatie daarover kan je vinden op www.berlaar.be/huursubsidiecateringmateriaal

Deze actie draagt bij tot het realiseren van volgende SDG's: