Gezonde Gemeente

Als gemeente willen we gezondheid integreren in de hele gemeente door intersectoraal samen te werken met lokale verenigingen, diensten, zorgverstrekkers en organisaties die invloed kunnen hebben op gezondheid. Deze samenwerking willen we coördineren via de welzijnsraad.

In 2013 ondertekende de gemeente Berlaar het charter voor een Gezonde Gemeente. Dit charter is een initiatief van VIGeZ vzw in samenwerking met de Vlaamse afdelingen van het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), VAD vzw en VVSG vzw. Het project krijgt steun van de Vlaamse Overheid.