Gemeentelijk rattenbeheer op openbaar domein

Slimme rattenvallen

Sinds oktober 2023 zet gemeente Berlaar ook slimme rattenvallen in. Aan dit soort rattenvallen komt geen vergif aan te pas. Daardoor is het heel veilig om deze vallen in te zetten op openbare plaatsen of bijvoorbeeld in de buurt van speelpleinen. Momenteel hebben we 5 slimme rattenvallen in gebruik. 

Hoe werkt de nieuwe rattenval?

De ratten worden op de SmarTrap gelokt met natuurlijk lokaas. Meerdere sensoren volgen het rattengedrag vanop afstand. Alle informatie en elke beweging wordt meteen doorgestuurd naar het dataplatform van het lokaal bestuur. Wanneer het systeem voldoende rattenactiviteit detecteert, wordt de val vanop afstand geactiveerd. De ratten vallen in een conserveringsvloeistof, sterven een snelle, pijnloze dood en blijven hygiënisch bewaard tot een medewerker van lokaal bestuur Berlaar deze verwijdert.

Met de slimme rattenval wordt vermeden dat andere dieren in de val terechtkomen. Bijvangst van andere diersoorten wordt zo tot een absoluut minimum herleid.

De vele vangsten van de SmarTrap worden per locatie gearchiveerd, waardoor het lokaal bestuur ook preventief kan gaan ingrijpen op basis van concrete data.

Image icon 387463617_1774284883089602_4930657242823658084_n.jpg