Nomineer jouw lokale held!

Jouw gegevens

Verwerking persoonsgegevens

De gegevens uit dit formulier worden alleen verwerkt in het kader van de campagne 'Lokale Helden'. Dat betekent dat we de gegevens voor geen ander doel zullen gebruiken dan voor de organisatie van Lokale Helden en om contact op te nemen.

Na de campagne worden de gegevens verwijderd.