Een evenement aanvragen

Door corona lag het sociale leven in onze maatschappij een hele tijd stil. De dagelijkse werking van verenigingen en organisatoren viel (gedeeltelijk) weg, activiteiten en evenementen werden geannuleerd. Op 1 september werd er een nieuwe stap in het Zomerplan gezet. Het werd daardoor weer mogelijk om bepaalde zaken te organiseren. 

Sinds 20 november echter werden de regels opnieuw verstrengd.  Voor evenementen geldt daarom het volgende:

  • Het is belangrijk om de basisregels te respecteren waarmee we de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Respecteer de veilige afstand van 1,5 meter en beperk het aantal sociale contacten.
  • Er is een mondmaskerplicht tijdens evenementen (zowel binnen als buiten), ongeacht de grootte van het evenement of het aantal deelnemers. De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het mondmasker mag occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken.
  • Het werken met een Covid Safe Ticket wordt verplicht voor evenementen (zowel publieke evenementen als private bijeenkomsten) met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten.
  • Let op: Op evenementen waar je gebruik moet maken van een Covid Safe Ticket, moet ook nog het mondmasker gebruikt worden.
  • Bij het aanbieden van drank en/of eten wordt er verwacht dat de horecaregels gerespecteerd worden.

 

Een overzicht van de maatregelen vanaf 20 november 2021 kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ1711//.

 

 

Wat moet je zeker bezorgen als je een evenement organiseert?

Om in Berlaar iets te kunnen organiseren, moet je al zeker het volgende bezorgen:

- een ingevuld aanvraagformulier, ten laatste 10 weken voor je evenement

Als er eten en drinken geserveerd wordt, moet je automatisch ook het horecaprotocol volgen. Wees je er verder van bewust dat in bepaalde sectoren nog andere protocollen gelden, een overzicht kan je vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/.

Je vult deze documenten in en bezorgt ze via evenementen@berlaar.be. Wens je bijkomende informatie? Dan kan je contact opnemen via 03 410 19 00.

Dien tijdig je aanvraag in!

Een goede voorbereiding vraagt tijd, je moet daarom rekening houden met volgende termijnen:

- Je dient je aanvraag voor een evenement ten laatste tien weken voor je evenement in. Aanvragen moeten elke week tegen donderdag binnen zijn.

- Deze plannen worden vervolgens voorgelegd aan alle betrokken instanties (lokaal bestuur, veiligheidsdiensten, ...). Als alles in orde is, ontvang je één week voor je evenement van ons de definitieve collegebeslissing en dus de volwaardige toelating.

Het is aan te raden om onze dienst Evenementen tijdig op de hoogte te brengen van (de plannen voor) je evenement. Op die manier kom je niet voor onvoorziene problemen te staan en kan je beter inschatten wat er allemaal nog moet gebeuren voor je evenement kan plaatsvinden.