Corona-Projectsubsidie - Toelichting

Momenteel mag er niets georganiseerd worden.  Daarom wordt nagedacht over een alternatief voor deze subsidie.

Je kan de projectsubsidie nu niet aanvragen.

 

Doel van de subsidie

De drempels die verenigingen ervaren n.a.v. de coronamaatregelen in de verschillende sectorprotocollen verkleinen.

Inhoud

Periode

Je kan een project indienen dat doorgaat in de periode september 2020-augustus 2021.

Criteria projecten

Je kan 2 soorten projectsubsidies aanvragen:

 • Categorie A: Vernieuwende projecten waarvoor je 1000 euro kan krijgen
 • Categorie B: Projecten waarvoor je 500 euro kan krijgen

Je krijgt de toelage op basis van voorgelegde betaalde facturen.  Alle facturen behalve die voor voedingswaren en dranken kunnen ingebracht worden.

Voorwaarden van de projecten:

Categorie A: Categorie B
 • Nieuwe activiteiten: alternatieve activiteiten n.a.v. coronamaatregelen
 • voor iedereen toegankelijk zijn
 • voor iedereen toegankelijk zijn
 • beperkt in tijd en ruimte;
 • beperkt in tijd en ruimte;
 • de projecten mogen geen winstoogmerk hebben;
 • de projecten mogen geen winstoogmerk hebben;
 • geen politieke inslag
 • geen politieke inslag
 

verantwoording

Je krijgt de toelage op basis van voorgelegde betaalde facturen.  Alle facturen behalve die voor voedingswaren en dranken kunnen ingebracht worden.

procedure

In principe vraag je 1 project per vereniging aan, maar je mag er ook meer indienen

 • De eerste aanvraag wordt zeker behandeld
 • De volgende aanvragen worden behandeld als er op het einde van het jaar nog krediet over is.

Elke aanvraag wordt eerst door de meest relevante adviesraad geadviseerd

De projecten worden op 2 momenten verwerkt:

 • Projecten van september tot en met december 2020: maart 2021
 • Projecten van januari tot en met augustus 2021: november 2021
 • Als het krediet niet toereikend is zal het beschikbare krediet procentueel verdeeld worden
Hoe aanvragen
 • Bij voorkeur voor de activiteit, maar ten laatste 2 maanden erna via het digitale formulier
 • Max. 2 maanden nadien bezorg je de volledige afrekening:
  • Facturen
  • evaluatieverslag