Cipal dv

Cipal is de afkorting van Centrum voor Informatica voor Provincie Antwerpen.

De vereniging heeft tot doel de studie, de organisatie en de promotie van de informatie- en communicatietechnologie en de toepassing ervan ten behoeve van haar deelnemers. De duur van de vereniging werd verlengd tot 2027. Tijdens de duur van de vereniging is geen uittreding mogelijk.

De gemeente Berlaar bezit aandelen.

Vertegenwoordiging:

 • Algemene vergadering
  • Vertegenwoordiger gemeente - burgemeester Willy Beullens
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger gemeente - schepen Stefaan Lambrechts
  • Vertegenwoordiger OCMW - raadslid Guy Staes
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger OCMW - raadslid Walter Horemans
 • Raad van Bestuur
  • Het OCMW van Berlaar wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door bestuurder Jan Moons
  • Het gemeentebestuur van Berlaar wordt in de raad van bestuur vertegenwoordigd door bestuurder Paul Verbeeck
  • Kandidaat-lid van de raad van bestuur met raadgevende stem: Brend Van Ransbeeck

In de buitengewone algemene vergadering van 22 maart 2019 zal er een nieuwe raad van bestuur verkozen worden.

Statuten

Oprichtingsakte