Afwezig op de dag van de verkiezingen

In België geldt nog steeds stemplicht. Enkel in de gevallen hieronder vermeld moet je niet zelf naar het stembureau en elke afwezigheid moet bewezen worden met een attest.

 • Je bent om medische redenen niet in staat om naar het stembureau te komen of er naartoe gebracht te worden.
  Voeg een medisch attest bij de volmacht.
 • Je verblijft om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.
  Voeg een attest van de werkgever of de overheid bij de volmacht.
 • Je maakt deel uit van het gezin of het gevolg van iemand die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft.
  Voeg een attest van de werkgever of de overheid bij de volmacht.
 • Je verblijft in België maar moet werken op de dag van de verkiezingen.
  Voeg een attest van de werkgever of de overheid bij de volmacht.
 • Jij of een gezinslid met wie je samenwoont, oefent het beroep uit van schipper, marktkramer of kermisreiziger.
  Voeg een attest van de inschrijving in het bevolkingsregister, afgegeven door de burgemeester van je woonplaats, bij de volmacht.
 • Je verblijft in een strafinrichting als gevolg van een rechterlijke maatregel.
  Voeg een attest van de directie van de strafinrichting bij de volmacht.
 • Je geloofsovertuiging staat je niet toe te gaan stemmen.
  Voeg een attest van de religieuze overheid bij de volmacht.
 • Je bent student en kunt om studieredenen niet gaan stemmen.
  Voeg een attest van de directie van je onderwijsinstelling bij de volmacht.
 • Je verblijft om privéredenen tijdelijk in het buitenland.
  Voeg het attest van verblijf in het buitenland, bij de volmacht. Je kan dat attest verkrijgen door de nodige bewijsstukken van tijdelijk verblijf in het buitenland voor te leggen op de dienst burgerzaken. Als je die bewijsstukken niet kan voorleggen, kan je dat attest verkrijgen op grond van een verklaring op erewoord.

In al deze gevallen kan de persoon die niet kan gaan stemmen volmacht geven aan een andere kiezer.

Het is niet verplicht om een volmacht te geven bij afwezigheid op de dag van de verkiezingen (tenzij na een verklaring op erewoord). Als je niet met volmacht wil stemmen, kan je voor de verkiezingen je oproepingsbrief + afwezigheidsattest binnenbrengen bij het onthaal van het gemeentehuis of door iemand laten afgeven de dag van de verkiezingen in je stembureau.

Iedere gemachtigde mag slechts één volmacht hebben. Diegene die in jouw plaats gaat stemmen, moet de volmacht  en de bijhorende attesten meenemen naar jouw stembureau samen met zijn/haar eigen oproepingsbrief.

Formulieren