Welzijnsraad

Op 3 december 2014 werd in Berlaar de welzijnsraad opgericht. Deze raad, die bestaat uit verschillende zorgorganisaties en -verleners uit Berlaar, heeft enkele krachtlijnen uitgewerkt waar zij zich voor engageert:

- De welzijnsraad geeft adviezen aan het bestuur over alle kwesties op lokaal vlak die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het welzijnsbeleid aanbelangen en die het individuele belang overstijgen.

- De welzijnsraad bewaakt en verdedigt de belangen van personen en verenigingen die actief zijn binnen de lokale welzijnswerking.

- De welzijnsraad brengt overleg en samenwerking tot stand tussen groepen, verenigingen en besturen.

- De welzijnsraad moedigt activiteiten en initiatieven binnen de lokale welzijnswerking aan, stimuleert, ondersteunt en/of organiseert ze.

- De welzijnsraad vervult een preventie- en bewustmakingsopdracht op het vlak van lokaal welzijn, zowel naar de lokale overheid als naar de bevolking toe.

- De welzijnsraad geeft geen adviezen in materies waarvoor andere erkende gemeentelijke adviesraden bevoegd zijn. Welzijn is een ruim begrip, waardoor overlappingen met thema's van andere adviesraden (jeugd, senioren, ...) niet uit te sluiten zijn. Uiteraard kan in die gevallen samenwerking met andere adviesraden wenselijk en zinvol zijn.

 

Welzijnsgids

In de welzijnsgids vind je o.a. de Berlaarse zorgverleners terug. Ben je als zorgverlener nog niet opgenomen, neem dan contat met ons op.

Gezonde Gemeente

In 2013 ondertekende de gemeente Berlaar het charter voor een Gezonde Gemeente. Dit charter is een initiatief van VIGeZ vzw in samenwerking met LOGO, VAD en VVSG.

Applausactie

Ook in Berlaar steekt de welzijnsraad fietsers graag een hart onder de riem tijdens de Nationale Applausdag.

Fietslessen voor volwassenen

Heb je nooit de kans gekregen om te leren fietsen, of heb je nog nooit geoefend in het verkeer?