Opdrachthoudende verenigingen

Dit betreft een samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en met een beheersoverdracht die statutair vastgelegd is. Daardoor doen de gemeenten afstand van het recht om zelfstandig de opdrachten uit te voeren waarvan de realisatie op grond van hun eigen beslissing toevertrouwd is aan het samenwerkingsverband.

 • Duurtijd:
  • Voor een periode van maximum 18 jaar (eventueel wat langer om over verkiezingsjaar te trekken (+ opeenvolgende verlengingen)
  • Geen voortijdige uittreding mogelijk (tenzij voor OV in kader van Energiedecreet bij gebiedsuitwisseling)
  • Ontbinding mogelijk
 • Bestuur:
  • Algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone algemene vergadering) = gemeenteraadsleden
  • Raad van bestuur (maximum 15 bestuurders)
   • De bestuurders brengen minstens tweemaal per jaar, tijdens een openbare vergadering van de gemeenteraad, verslag uit over de uitoefening van hun mandaat en verstrekken toelichting bij het beleid van de dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging.
  • Andere bestuursorganen (algemene comités, adviescomités, regionale bestuurscomités, e.d.) facultatief

Opdrachthoudende verenigingen:

Iverlek

De opdrachthoudende vereniging Iverlek maakt deel uit van Fluvius.

IVAREM

Het is de missie van IVAREM om de toevertrouwde taken en opdrachten efficiënt en deskundig uit te voeren tot tevredenheid

Pidpa

Pidpa voldoet op een duurzame en kwalitatieve manier, efficiënt en op maat aan de watergebonden behoeften van klanten aan