Pidpa

Pidpa voldoet op een duurzame en kwalitatieve manier, efficiënt en op maat aan de watergebonden behoeften van klanten aan de best mogelijke prijs.

Het levert bijdrage aan het waarborgen van een goede volksgezondheid en de economische ontwikkeling in het verzorgingsgebied met respect voor het milieu.

 • Afvalwaterprojecten maximaal implementeren in het verzorgingsgebied
 • Een professionele partner zijn op het vlak van water in een gericht toepassingsgebied en als dusdanig erkend worden
 • Bestendige win-win relatie opbouwen met klanten, opdrachtgevende gemeenten en de overheid
 • Dynamisch en toekomstgericht werken aan een gezond bedrijf
 • Zorgzaam omgaan met alle medewerkers

www.pidpa.be

 

Vertegenwoordiging:

 • algemene vergadering
  • vertegenwoordiger: raadslid Willy Beullens
  • plaatsvervangend vertegenwoordiger: burgemeester Walter Horemans
 • A-adviescomité (watervoorziening)
  • vertegenwoordiger: burgemeester Walter Horemans
 • B-adviescomité (afvalwater en hemelwater)
  • vertegenwoordiger: schepen Jan Hendrickx

Statuten

Oprichtingsakte