Iverlek

De opdrachthoudende vereniging Iverlek maakt deel uit van Fluvius.

De Iverlek-gemeenten hebben het recht om samen maximaal negen (9) kandidaat-bestuurders voor te dragen. De gemeenten maken hierover afspraken.

Het Vlaams Decreet voorziet vanaf 1 januari 2019 geen vergoedingen meer voor de leden van het Regionaal Bestuurscomité. 

Er zijn in principe 2 algemene vergaderingen per jaar. 

Vertegenwoordiging:

  • Algemene vergadering
    • Effectieve vertegenwoordiger : Jan Hendrickx
    • Plaatsvervangende vertegenwoordiger : Stefaan Lambrechts
  • Regionaal Bestuurscomité Mechelen
    • Voordracht kandidaat-lid : Walter Horemans

https://www.eandis.be/nl/over-eandis/distributienetbeheerders